dr Michał Posyniak

Zakład Fizyki Atmosfery / Department of Atmospheric Physics

Instytut Geofizyki PAN / Institute of Geophysics PAS

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 995, e-mail: mpos@igf.edu.pl


WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

2013 - Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki atmosfery, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Tytuł pracy: Teledetekcyjne badanie optycznych własności aerozoli atmosferycznych (PhD)

2006 - Magister fizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Tytuł pracy: Pomiar grubości optycznej atmosfery w różnych warunkach meteorologicznych (MSc)

ZATRUDNIENIE/ EMPLOYMENT

2013 - Adiunkt, Zakład Fizyki Atmosfery, Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk,

2011-2012 - Samodzielny pracownik inżynieryjno techniczny, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

TEMATYKA BADAWCZA / RESEARCH TOPICS

 • Rozwijanie optycznych technik badania atmosfery
 • Konstrukcja lidarowej aparatury pomiarowej
 • Badania aerozoli atmosferycznych z użyciem lidarów i fotometrów
 • Porównanie pomiarów naziemnych z danymi satelitarnymi
 • Badania obszarów polarnych i morskich

UDZIAŁ W EKSPERYMENTACH / FIELD CAMPAIGNS

 • WRnP 2010 (Wymuszanie Radiacyjne nad Polską), lokalizacja: Strzyżów (woj. Podkarpackie), okres realizacji: wrzesień 2010, logistyka, obsługa lidarów.
 • COAST 2009 (COastal Aerosol STudies), lokalizacja: Morze Bałtyckie, okres realizacji: wrzesień – październik 2009, logistyka, obsługa lidaru MML.
 • COAST 2008 (COastal Aerosol STudies), lokalizacja: Morze Bałtyckie, okres realizacji: wrzesień 2008, obsługa licznika cząstek, fotometrów słonecznych.
 • MACRON 2007 (Maritime Aerosol, Clouds and Radiation Observations in Norway), lokalizacja: Norwegia, okres realizacji: lipiec-sierpień 2007, logistyka, obsługa lidaru.
 • Polish Arctic/Antarctic Expedition 2005-2007 (część Antarktyczna), lokalizacja: Antarktyka Zachodnia, Szetlandy Południowe, okres realizacji: wrzesień - listpoad 2006 oraz marzec - maj 2007, logistyka, obsługa fotometru słonecznego.
 • SAWA 2005 (Sharan Aerosol over WArsaw), lokalizacja: Warszawa, okres realizacji: kwiecień - maj 2005, pomoc techniczna.
 • Kampania lidarowa Wrocław 2004, lokalizacja: Wrocław, sierpień - wrzesień 2004, pomoc techniczna, zabezpieczenie meteorologiczne pomiarów lidarowych.

UDZIAŁ W KURSACH I SZKOLENIACH / TRAINING

 • Marine Impact on Aerosol Physical Properties, Intenational Workshop, 27 - 29 kwietnia 2009, Sopot, Polska.
 • About Atmospheric Aerosols, Summer School, Jastarnia, 17 - 21 czerwca 2006
 • International Summer School on Applications with the Newest Multi-spectral Environmental Satellites Kraków, 8 - 12 May 2006

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA / AWARDS

 • Stypendium im Anny Pasek za wybitne osiągnięcia w dziedzinie systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska na rok akademicki 2008/2009

POPULARYZACJA NAUKI / OUTREACH

 • Festiwal Nauki 2010 – „Weekend z fizyką”, wrzesień 2010.
 • Warsztaty edukacyjne dla szkół "Nauka, edukacja i technologia dla klimatu", październik 2009

Festiwal Nauki 2007 – „Noc badaczy”, wrzesień 2007


PUBLIKACJE RECENZOWANE / PUBLICATIONS

 • Markowicz, K. M., T. Zieliński, S. Blindheim, M. Gausa, A. K. Jagodnicka, A. E. Kardas, W. Kumala, M. Posyniak, et al. 2012. "Study of Vertical Structure of Aerosol Optical Properties with Sun Photometers and Ceilometer during the MACRON Campaign in 2007." Acta Geophysica: 1-30.
 • Markowicz, K. M., T. Zielinski, A. Pietruczuk, M. Posyniak, O. Zawadzka, P. Makuch, I. S. Stachlewska, et al. 2012. "Remote Sensing Measurements of the Volcanic Ash Plume Over Poland in April 2010." Atmospheric Environment 48: 66-75.
 • Posyniak, M., T. Stacewicz, M. Miernecki, A. K. Jagodnicka, and S. Chudzynski. 2010. "Simple and Safe Short-Range Lidar System for Undergraduate Laboratory." European Journal of Physics 31 (6): 1517-1526.
 • Posyniak, M., T. Stacewicz, M. Miernecki, A. K. Jagodnicka, and S. P. Malinowski. 2010. "Multiwavelength Micropulse Lidar for Atmospheric Aerosol Investigation." Optica Applicata 40 (3): 623-632.
 • Posyniak, M. and K. Markowicz. 2009. "Measurement of Aerosol Optical Thickness Over the Atlantic Ocean and in West Antarctica, 2006-2007." Acta Geophysica 57 (2): 494-508.
 • Jagodnicka, A. K., T. Stacewicz, G. Karasiński, M. Posyniak, and S. P. Malinowski. 2009. "Particle Size Distribution Retrieval from Multiwavelength Lidar Signals for Droplet Aerosol." Applied Optics 48 (4): B8-B16.
 • Karasiński, G., A. E. Kardaś, K. Markowicz, S. P. Malinowski, T. Stacewicz, K. Stelmaszczyk, S. Chudzyński, M. Posyniak et al. 2007. "LIDAR Investigation of Properties of Atmospheric Aerosol." European Physical Journal: Special Topics 144 (1): 129-138.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH / CONFERENCES

 • SPIE Europe's International Symposium on Remote Sensing, 19 - 22 września 2011, Praga, Czechy (art. konf. Proc. SPIE 8182: 818216)
 • XL Zjazd Fizyków Polskich, 6-11 września 2009, Kraków, Polska
 • SPIE Europe's International Symposium on Remote Sensing , 31 sierpnia- 3 września 2009, Berlin, Niemcy (art. konf. Proc. SPIE 7479, 747903)
 • VII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 2 - 4 czerwca 2008