Z życia Zakładu

2018

Listopad 

Zapraszamy na seminarium

 

Czerwiec

 

Konferencja „Castle Meeting - New Trends on Paleo, Rock and Environmental Magnetism” jest cyklicznym  spotkaniem geofizyków zajmujących się paleomagnetyzmem oraz magnetyzmem środowiskowym organizowanym co 2 lata w różnych miejscach w Europie od 30 lat. Oferta naszego zespołu wygrała konkurs na organizację konferencji w 2018r. Konferencja została zorganizowana w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej koło Chęcin w dniach 10-16.06.2018 przez zespół paleomagnetyzmu Zakładu Magnetyzmu IGF PAN oraz studentów POLAR-KNOW i studium doktoranckiego IGF wspólnie w Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (WGUW). IGF PAN odpowiadał za organizację merytoryczno-naukową konferencji, zaplanowanie całego program, kontakty z uczestnikami, stronę internetową. Wydział Geologii zapewniał bazę konferencyjną, laboratoryjną  i dydaktyczną oraz wsparcie organizacyjno-finansowe i IT na miejscu.

W konferencji wzięło udział 56 naukowców oraz 19 studentów z 20 krajów (w tym 24 osoby z Polski). W trakcie 4 dni konferencyjnych w sesjach zaprezentowano 49 prezentacji ustnych i 29 posterów. Uczestnicy z IGF PAN (14 osób) przedstawili 14 prezentacji, w tym 5 dotyczących badań polarnych.

Konferencja dzięki bardzo nieformalnej atmosferze umożliwiła szeroki udział studentów i doktorantów, pozwoliła im na bezpośrednim kontakt i wymianę myśli naukowej  z doświadczonymi naukowcami w czasie sesji oraz ramach programu towarzyszącego.

Konferencja została poprzedzona trzydniowymi (7-10.06.2018) warsztatami naukowymi dla studentów, doktorantów i młodych naukowców („Short course on rock magnetism applied to structural geology”) w tym samym miejscu prowadzonymi przez trójkę zaproszonych gości przy wykorzystaniu bazy laboratoryjnej ECEG i przenośnej aparatury IGF PAN.

W warsztatach wzięło udział 9 osób – głównie studentów (w tym 2 osoby z IGF PAN)

Oba spotkania zostały wsparte środkami KNOW, co umożliwiło udział zaproszonych gości oraz liczny udział uczestników z Zakładu Magnetyzmu. W trakcie konferencji promowano nowe możliwości aparaturowe laboratorium paleomagnetycznego sfinansowane ze środków EPOS-PL i KNOW. Po konferencji nasi goście wzięli udział w seminarium zakładu magnetyzmu w dniu 18.06.2018. Szczegóły można poznać na stronie konferencji castle2018.igf.edu.pl.

Organizatorzy bardzo dziękują Działowi Promocji i Popularyzacji Nauki za wsparcie materiałami promocyjnymi na konferencji i Działowi Wydawnictw i Informacji Naukowych  oraz redakcji „Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences” za przygotowanie redakcyjne książki abstraktów.

https://pub.igf.edu.pl/book-of-abstracts-16th-castle-meeting-new-trends-on-paleo-rock-and-environmental-magnetism-10-16-june-2018-checiny-poland,4,en,pubs,4,0,3,26.html

 

2016

Wrzesień

 • Udział w konferencji: VI International Scientific Conference “GEOPHYSICAL TECHNOLOGIES FOR PREDICTION AND MONITORING OF GEOLOGICAL MEDIA", Lviv, Ukraine:

dr Anne Neska wygłosiła referat pt.: "TRANSFER FUNCTIONS` QUALITY DEPENDENCY ON GEOMAGNETIC ACTIVITY: IMPLICATIONS FOR MAGNETOTELLURIC MONITORIN",

mgr inż. Katarzyna Ślęzak zaprezentowała poster: "Comparison of the 3-d inversion results with different type of MT data and model parametrization",

prof. Tomasz Ernst zaprezentował poster: "Magnetotelluric soundings as a tool to the earthquakes precursors study"


 • Pomiary magnetotelluryczne prowadzone wspólnie z praktykantami z AGH Kraków, z panią Olgą Nosal oraz z panem Jakubem Mikrutem. Dziękujemy za pomoc! :)

 

Sierpień

 • Udział w konferencji The 23rd Electromagnetic Induction Workshop - EMIW2016, Chiang Mai, Thailand

mgr inż. Katarzyna Ślęzak zaprezentowała poster: "Comparison of the 3D inversion results with different type of MT data and model parametrizations"

mgr inż. Szymon Oryński zaprezentował poster: "Deep lithosphere structure under Polish part of the East European platform as a result of integrated MT and LMT 1D and 2D data interpretation"
 

  

Lipiec

 • Pomiary magnetotelluryczne prowadzone wspólnie z praktykantami z AGH Kraków, z panią Anną Drogosz oraz z panem Krzysztofem Kuczajem. Dziękujemy za pomoc! :)

Kwiecień

 • Udział w konferencji EGU General Assembly 2016:

mgr inż. Katarzyna Ślęzak zaprezentowała poster:
"Electromagnetic study of lithospheric structure in Trans-European Suture Zone in Poland"


2015

Listopad

 • Wizyta w NRIAG, Helwan, Egipt.

W ramach wizyty odbyły sie pomiary terenowe w okolicy miasta Asyut. Zaprezentowany zostały również sprzęt pomiarowy dostępny w NRIAG oraz przykładowe dane pomiarowe pochodzące z okolic Górnego Egiptu. Podczas wizyty omówione zostały planów współpracy w kolejnych latach.

 • Pomiary terenowe na pustyni egipskiej:

 

Maj

 • Wyjazd terenowy Goleniów - pomiary testowe zostały przeprowadzone przy użyciu aparatury Metronix we współpracy z kolegami z BGR Hannover.

   

   


 • wizyta zagranicznych gości: prof. dr Abbas Mohamed Abbas oraz dr Hany Salah Abd El-Azeem z NRIAG, Helwan, Egipt, w Instytucie i COG w Belsku Dużym oraz wspólne wykonanie pomiarów testowych w Wilczogórze

 


2014

Wrzesień

 • Udział w konferencji The International Workshop on Electromagnetic Phenomena Associated with Earthquakes and Volcanoes w Konstatcinie-Jeziorna:

dr hab. Vladimira Semenova, prof. PAN wygłosił referat pt.:
"Relations between the secular variations of Earth resistivity, earthquake quantity and Sun & Earth’s geomagnetic activities"

dr hab. Tomasza Ernsta, porf. PAN oraz dr hab. Waldemara Jóźwiaka, prof. PAN zaprezentowali poster:
"Ground magnetotelluric measurements as a tool to the earthquakes precursors study"

Sierpień

 • Udział w konferencji The 22nd EM Induction Workshop w Weimarze w Niemczech:

dr Anne Neska wygłosiła referat pt.:
"Conductivity anomalies in central Europe"

dr hab. Waldemara Jóźwiaka, prof. PAN, dr hab. Tomasza Ernsta, porf. PAN, dr hab. Vladimira Semenova, prof. PAN oraz doktorantka Katarzyna Ślęzak zaprezentowali postery:
"3-D inversion of MT data to image the Variscan and Caledonian Deformation Fronts in NW Poland"
"The modeling of the crust and upper mantle electrical conductivity around TESZ in Central Europe"
"The external part of the vertical geomagnetic field as the main criterion for data selection to estimate the reliable long-period geomagnetic and MT transfer functions"