Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Zapraszają na publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

Mgr. inż. Anny Adamczyk

która odbędzie się  w dniu 05 listopada 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

Temat rozprawy doktorskiej

 

,,Application of full- waveform inversion to land datasets: how much does the acquisition matter?”


 

Promotor:           dr hab. inż. Michał Malinowski             Instytut Geofizyki PAN                     

Recenzenci:       dr hab. inż. Tomasz Danek                     AGH, Wydział  Geologii,

                                                                                          Geofizyki i Ochrony Środowiska

      Prof. Jean Virieux                                   Institut des Sciences de la Terre,

                                                                      Grenoble, France

 


 

Mgr. Jakuba Guzikowskiego

która odbędzie się  w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

Temat rozprawy doktorskiej

 

„Modelowanie czasu ekspozycji na promieniowanie UV Słońca na potrzeby zdrowia publicznego”

 

Promotor:           prof. dr hab. Janusz Krzyścin                         Instytut Geofizyki PAN                            

Recenzenci:       dr hab. Krzysztof Markowicz prof. UW        Uniwersytet Warszawski

    dr hab. n. med. Piotr Tyszko                            Uniwersytet Warszawski Medyczny

 

Z pracami doktorskimi można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenia rozpraw doktorskich oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dn. 14.10.2014 r., poz.1383, obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej IGF PAN z udziałem recenzentów i promotora.

 

Prowadzone projekty

  • chihe