Wydarzenia

22.052023

Posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN

W dniach 8-9 maja 2023 miało miejsce posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych (KNM) PAN w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym IGF PAN w Belsku Dużym.

Członkami Komitetu są pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Instytutu Nauk Geologicznych PAN (ING PAN), Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), Uniwersytetu Pedagogicznego (UP), Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Uniwersytetu Wrocławskiego (UWR) oraz Instytutu Geofizyki PAN (IGF PAN). Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzenia Laboratorium GeoBeLa (Geoprocessing Belsk Laboratory) wraz z demonstracją sprzętu do preparatyki skał, magazynowania próbek oraz mikroskopów optycznych zakupionych w ramach projektu GRIEG prof. Moniki A. Kusiak. Omawiano dalsze plany rozwoju Laboratorium, zakup kolejnej aparatury badawczej, a także możliwość współpracy.

W czasie posiedzenia, prowadzonego przez Przewodniczącego KNM, prof. Janusza Janeczka, dyskutowano m. in. na temat stanowiska Komitetu w sprawie zamierzeń zmniejszenia liczby komitetów naukowych w Wydziale III wyłącznie poprzez likwidację Komitetu Nauk Mineralogicznych. Stanowisko Komitetu zostało przedłożone Dziekanowi Wydziału III. Jest także dostępne na stronie www Komitetu. Ponadto omawiano stan zaawansowania prac Komitetu nad katalogiem aparatury badawczej dostępnej polskim naukowcom w krajowych ośrodkach naukowych. Katalog będzie niebawem opublikowany na stronie KNM PAN oraz podlinkowany do stron ośrodków naukowych, w których prowadzone są badania z obszaru nauk mineralogicznych. Członkowie Komitetu zakończyli prace nad opracowaniem zasad polskiej pisowni nazw minerałów. Zasady i lista minerałów będą również opublikowane na stronie KNM PAN oraz rozesłane do polskich wydawnictw naukowych i popularnonaukowych. Komitet rozważa włączenie się w ratowanie jednego z geostanowisk w Górach Izerskich zagrożonego działaniami deweloperskimi. Trwa analiza zaistniałej sytuacji.

W przerwie między obradami, Członkowie Komitetu mieli okazję obejrzeć muzeum magnetyczne, w którym dr Jan Reda opowiadał Gościom o obserwacjach ziemskiego pola magnetycznego prowadzonych w Belsku. Członkowie Komitetu zostali zapoznani zarówno z obserwacjami w Belsku, jak i innych placówkach IGF PAN. Odbył się praktyczny pokaz pomiaru deklinacji magnetycznej nowoczesnym magnetometrem typu DI-flux. Z dużym zainteresowaniem Goście zapoznali się z historycznymi magnetometrami zgromadzonymi w minimuzeum.