Wydarzenia

09.032023

Jak roślinność wpływa na przepływ i mieszanie w małych korytach - nowy artykuł naukowców z IGF PAN

Gratulujemy publikacji artykułu w czasopiśmie Hydrology and Earth System Sciences (140 punktów) pt. Influence of vegetation maintenance on flow and mixing: case study comparing fully cut with high-coverage conditions.

Roślinność jest powszechnie spotykana w rzekach i kanałach. Korzystając z badań terenowych, oceniliśmy wpływ różnego pokrycia roślinnością na przepływ i mieszanie w małym korycie naturalnie porośniętym roślinnością. Uzyskane wyniki będą pomocne dla praktyków, poszerzają naszą wciąż ograniczoną wiedzę i wskazują dalsze potrzebne kierunki naukowe dla lepszego zrozumienia wpływu roślinności na przepływ i mieszanie substancji rozpuszczonych w rzeczywistych warunkach naturalnych.

Tego typu badania, dotyczące wpływu roślinności na przepływ i mieszanie, są coraz bardziej powszechne w kontrolowanych, dobrze zdefiniowanych warunkach laboratoryjnych, i obejmują często tylko wybrane typy roślinności (np. zanurzoną, wynurzoną lub wybrany gatunek, itp.). W terenie ze względu na swoją złożoność, są nadal rzadko prowadzone, choć niezbędne do dalszego zrozumienia procesów w warunkach rzeczywistych z naturalną/nieuporządkowaną roślinnością – mówi dr hab. inż. Monika Kalinowska, prof. PAN, główna autorka artykułu.

Zachęcamy do przeczytania artykułu:

Kalinowska, M. B., Västilä, K., Nones, M., Kiczko, A., Karamuz, E., Brandyk, A., Kozioł, A., and Krukowski, M.: Influence of vegetation maintenance on flow and mixing: case study comparing fully cut with high-coverage conditions, Hydrol. Earth Syst. Sci., 27, 953–968, https://doi.org/10.5194/hess-27-953-2023, 2023.

  • Abstrakt graficzny Artykułu

    Abstrakt graficzny Artykułu