Wydarzenia

22.112022

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM INFORMUJEMY, ŻE 21 LISTOPADA 2022 ROKU ZMARŁ PROF. DR HAB. ROMAN TEISSEYRE

Mentor, wybitny naukowiec, wieloletni pracownik Instytutu Geofizyki PAN

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

(W. Szymborska)

Z głębokim żalem i ubolewaniem przyjęliśmy informację o śmierci Profesora Romana Teisseyre’a – niekwestionowanego nestora polskiej geofizyki, światowej klasy badacza specjalizującego się w Fizyce Wnętrza Ziemi, a przede wszystkim niezwykle zasłużonego dla rozwoju naszego Instytutu wieloletniego pracownika.

Profesor Teisseyre był bardzo aktywnym naukowcem, promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć Profesora. Opracował m.in. dyslokacyjną teorię trzęsień ziemi, która wyjaśniła, co dokładnie dzieje się w hipocentrum, wprowadził do sejsmologii mikromorficzny opis ośrodka, co umożliwiło wykazanie istnienia fal i deformacji skrętnych towarzyszących trzęsieniom, które weszły na stałe w zakres fizyki Ziemi. Profesor był autorem oryginalnych metod badania wstrząsów górniczych, stosowanych  na co dzień w przemyśle węglowym i miedziowym Polski.  Jego dokonania naukowe zyskały uznanie w kraju i poza granicami, w  postaci licznych  odznaczeń i wyróżnień.                                                               

Żegnamy wspaniałego człowieka, naukowca i przyjaciela. Dla nas geofizyków, byłych pracowników Profesora to ogromna, nieodżałowana strata. Nasze myśli w tym trudnym czasie są z Rodziną i Bliskimi Profesora.

Cześć Jego Pamięci

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz pracownicy Instytutu Geofizyki PAN