Wydarzenia

20.092022

Doktorat w Zakładzie Fizyki Atmosfery

Dziś odbyła się publiczna obrona mgr inż. Anahity Sattari.

Rozprawa doktorska mgr inż. Anahity Sattari pt. Sensitivity of the GEM model to different descriptions of city surface parameters over Warsaw, została przygotowana pod kierunkiem:

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek W. Kamiński,

Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Bartnicki, IMGW-PIB , Prof. dr hab. Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski, Prof. dr hab. Joanna Wibig, Uniwersytet Łódzki 

[...]Celem pracy jest ocena wpływu pokrycia terenu na kształtowanie się warstwy granicznej atmosfery nad Warszawą. W pracy wykorzystano model meteorologiczny - Global Environmental Multiscale model zagnieżdżony nad Warszawą, z rozdzielczością poziomą 1 km, w połączeniu z parametryzacją Town Energy Balance. Jako okres symulacji wybrano cztery jednodniowe okresy reprezentujące różne warunki meteorologiczne i pory roku[...]
Streszczenie rozprawy oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej IGF PAN: ANAHITA SATTARI