Wydarzenia

15.092022

Nasi sejsmolodzy na na European Conference on Earthquake Engeenering & Seismology w Bukareszcie

W dniach 4-9 września 2022 r. w Bukareszcie odbyła się trzecia, europejska konferencja nt. sejsmologii i inżynierii sejsmicznej. Jest to połączony panel dyskusyjny Europejskiej Komisji Sejsmologicznej oraz Europejskiego Zgromadzenia Inżynierów Sejsmicznych.

Organizatorem Konferencji było Rumuńskie Stowarzyszenie Inżynierów Sejsmicznych, przy wsparciu Technicznego Uniwersytetu Inżynierii Lądowej w Bukareszcie (UTCB) i rumuńskiego Narodowego Instytutu Fizyki Ziemi (INFP). Tegoroczna Konferencja była pierwszym, bezpośrednim spotkaniem środowiska naukowców, inżynierów oraz pracowników sektora prywatnego i społecznego od czasu wybuchu pandemii Covid 19. Zgromadziło ono ponad 1500 uczestników z 61 krajów.
Celem Konferencji była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz promocja najnowszych rozwiązań sejsmologii i inżynierii sejsmicznej wraz ze wzmocnieniem europejskiej współpracy w tych dziedzinach. W dłuższej perspektywie, Konferencja przyczynić się może do zmniejszania ryzyka sejsmicznego.
Konferencja składała się z szeregu dedykowanych sesji tematycznych. Jedną z nich była sesja dotycząca sejsmiczności antropogenicznej, której organizatorami byli prof. Beata Orlecka-Sikora, Natalia Poiata, prof. Stanisław Lasocki oraz Enrico Priolo. Sesja ta miała szczególne znaczenie dla wymiany wiedzy na tematy związane z indukowanymi trzęsieniami ziemi oraz ich możliwym negatywnym wpływem na infrastrukturę powierzchniową.
Podczas sesji Łukasz Rudziński z Zakładu Sejsmologii przedstawił prace wykonane w ramach przygotowania demonstratora analizy hazardu sejsmicznego realizowanego w projekcie EPOS-SP. W prezentacji zatytułowanej: “Probabilistic seismic hazard analysis in the Pilot ‘Time-Dependent Anthropogenic Seismic Hazard Assessment’, której autorami są Stanisław Lasocki, Beata Orlecka –Sikora oraz Łukasz Rudziński, oprócz pilota pokazane zostały dotychczasowe działania grupy Thematic Core Services Anthropogenic Hazards (TCS AH) skierowane na współpracę z partnerami przemysłowymi i społecznymi. Pilot zaprezentowany został na tle internetowej Platformy EPISODES (http://tcs.ah-epos.eu), integrującej wszelkie niezbędne dane i narzędzia przeznaczone do analizy zagrożeń antropogenicznych. W trakcie dyskusji dodatkowo omówione zostały możliwości integracji nowych danych w ramach działania grupy TCS AH zgodnie z polityką otwartości.
W tej samej sesji, Anna Tymińska, nasza doktorantka z Zakładu Sejsmologii, przedstawiła swój poster obrazujący wpływ szumu na rozwiązania tensora sejsmicznego. (Źródło: TCS AH).