Wydarzenia

22.072022

Wyprawa na Grenlandię 2022. W poszukiwaniu najstarszych skał na Ziemi.

Po miesiącach przygotowań Zespół PAAN z powodzeniem przeprowadził ekspedycję naukową w południowo-zachodniej Grenlandii.

W skład czteroosobowej ekspedycji naukowej weszli: prof. Monika A. Kusiak (kierownik wyprawy), Piotr Król, Marcin Mieszczak i Tanmay Keluskar. Głównym celem wyprawy było przeprowadzenie badań geologicznych na obszarze terranu Aasivik w południowo-zachodniej Grenlandii oraz pobranie prób skalnych do analiz geochemicznych i izotopowych.
Południowo-zachodnia Grenlandia jest dobrze znana z obecności jednych z najstarszych skał na Ziemi. Chociaż obszar ten ma duży potencjał do dalszych odkryć geologicznych, trudne warunki zarówno pogodowe, jak i terenowe oraz brak rozbudowanej infrastruktury sprawiają, że jest to trudne miejsce do pracy.
Naukowcy wykorzystali jednak tę sytuację i przeprowadzili badania na obszarze geologicznie dotąd bardzo słabo poznanym. Zespół PAAN rozpoczął swoją ekspedycję od lotu Warszawa-Kopenhaga-Kangerlussuaq, by następnie udać się helikopterem do oddalonego o 80 km od jakiejkolwiek osady ludzkiej obszaru badań. Obóz polowy został rozbity w pobliżu pokrywy lodowej Sukkertoppen, na południe od Kangerlussuaq i służył naukowcom za schronienie przez tydzień.
Podczas prac zespół doświadczał surowej pogody i uciążliwości związanych z długimi wędrówkami po tundrze. Każdy dzień był pełen wyzwań, takich jak przekraczanie wzbierających od wód opadowych i roztopowych rzek, wspinaczka po stromych górach oraz pokonywanie mokradeł i topniejących pól śniegowych. Wyprawa była również możliwością codziennego obserwowania natury: lądolodu wyznaczającego horyzont, czy dzikich zwierząt, jak chociażby piżmowołów, reniferów i zajęcy polarnych, a także nieznanych gatunków ptaków, które wszystkie wydawały się zaciekawione naszą obecnością.
Zespół ekspedycyjny przeprowadził badania geologiczne terenu, obserwacje terenowe oraz pobrał próbki różnych litologii. Prace terenowe odbywały się w ramach projektu GRIEG kierowanego przez prof. Monikę A. Kusiak. (Źródło: polestogether.igf.edu.pl)
Wyprawa była zrealizowana z projektu GRIEG:  PAAN -POLES TOGETHER MISSING LINK BETWEEN ARCTIC AND ANTARCTIC EARLY EARTH RECORD WSPÓLNY BIEGUN – BRAKUJĄCY LINK POMIĘDZY ARKTYCZNYM I ANTARKTYCZNYM ZAPISEM WCZESNEJ ZIEMI finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.