Wydarzenia

14.062022

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk na 38th Czech-Polish-Slovak Symposium “On Mining and Environmental Geophysics”

W tym roku naukowcy oraz przedstawiciele przemysłu spotkali się w dniach 1-3 czerwca w Starej Leśnej (Wysokie Tatry, Słowacja).

Organizatorem Czesko-Polsko-Słowackiego Sympozjum Geofizyki Górniczej i Środowiskowej byli przedstawiciele Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie  (Department of Engineering Geology, Hydrogeology and Applied Geophysics, Faculty of Sciences) oraz Politechniki w Koszycach (Institute of Geosciences, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies). 

Osiągnięcia Instytutu Geofizyki PAN zaprezentował dr bab. Łukasz Rudziński, który wygłosił prelekcję na temat  działań związanych z projektem European Plate Observing System - EPOS i grupy tematycznej zagrożeń antropogenicznych Thematic Core Services Anthropogenic Hazards – TCS AH. Prezentacja zatytułowana “An open data infrastructure for the study of anthropogenic hazards related to exploitation of georesources as a part of the European Plate Observing System (EPOS)” została przygotowana przez zespół autorski w składzie: Łukasz Rudziński, Stanisław Lasocki, Beata Orlecka - Sikora, Joanna Kocot, Anna Leśnodorska oraz Michał Lelonek. Praca zawierała najważniejsze informacje na temat europejskiego programu obserwacyjnego EPOS, jego struktury a także TCS AH będącego składową EPOSu, zarządzaną przez IGF PAN. Uczestnicy Sympozjum mogli  zapoznać się także z możliwościami Platformy EPISODES, w szczególności jako infrastruktury wspomagającej  środowisko akademickie oraz przedstawicieli przemysłu i sektora prywatnego.  

 

  • prof. Łukasz Rudziński podczas prezentacji na Sympozjum, fot.  Czech Association of Geophysicists

    prof. Łukasz Rudziński podczas prezentacji na Sympozjum, fot. Czech Association of Geophysicists