Wydarzenia

13.052022

Platforma EPISODES - Warsztaty dla studentów i doktorantów

13 czerwca godz. 11.00-14.00

         

informacje i REJESTRACJA

PLATFORMA EPISODES - WARSZTATY DLA STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW


https://tcs.ah-epos.eu/
 

  • dedykowane dla osób zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi cyfrowych do badań sejsmiczności indukowane, ORGANIZOWANE DLA STUDENTÓW ORAZ DOKTARANTÓW POLSKICH UCZELNI WYŻSZYCH
  • Tematyczny Węzeł Zagrożeń Antropogenicznych (EPOS ERIC TCS AH) jest organizatorem warsztatów z platformy EPISODES, przeznaczonych dla polskich studentów i doktorantów. Platforma EPISODES zapewnia dostęp do zintegrowanych epizodów, czyli zbiorów danych opisujących proces sejsmiczny, indukowany lub wyzwalany działalnością technologiczną związaną z eksploracją i eksploatacją geo-zasobów, który w pewnych okolicznościach może zagrażać ludziom, infrastrukturze oraz środowisku naturalnemu. Platforma umożliwia także dostęp do aplikacji analitycznych, repozytorium dokumentów oraz przestrzeni roboczej dla użytkowników. 
  • Przedstawione zostaną istniejące na platformie dane geofizyczne, takie jak katalogi i sygnały sejsmiczne, dane geologiczne: profile litologiczne, mapy uskoków a także dane przemysłowe, między innymi trajektorie odwiertów wiertniczych czy obszary górnicze. Omówiona zostanie struktura platformy, podział na epizody i pokazane zostaną metody wizualizacji danych. Dodatkowo zaprezentowana zostanie dedykowana przestrzeń robocza oraz podstawowe operacje i analizy naukowe na zbiorach danych. Możliwa będzie również indywidualna konsultacja z osobami prowadzącymi warsztaty.
  • Po zatwierdzeniu Państwa rejestracji, przed terminem wydarzenia przesłany zostanie link do wydarzenia online

kontakt: lelonek@igf.edu.pl