Wydarzenia

13.052022

Platforma Episodes- warsztaty dla naukowców

15 czerwca, godz. 11.00-14.00

 

INFORMACJE I REJESTRACJA

PLATFORMA EPISODES - WARSZTATY DLA NAUKOWCÓW

https://tcs.ah-epos.eu/
 

  • Dedykowane dla osób zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi cyfrowych do badań sejsmiczności indukowanej, pracujących na stanowiskach naukowych.
  • Tematyczny Węzeł Zagrożeń Antropogenicznych (EPOS ERIC TCS AH) jest organizatorem warsztatów z platformy EPISODES, przeznaczonych dla polskich naukowców pracujących w obszarze nauk o ziemi. Platforma EPISODES to narzędzie cyfrowe, które zapewnia dostęp do zintegrowanych epizodów, czyli zbiorów danych opisujących proces sejsmiczny, indukowany lub wyzwalany działalnością technologiczną związaną z eksploracją i eksploatacją geo-zasobów, który w pewnych okolicznościach może zagrażać ludziom, infrastrukturze oraz środowisku naturalnemu. Platforma umożliwia także dostęp do aplikacji analitycznych, repozytorium dokumentów oraz przestrzeni roboczej dla użytkowników. 
  • Omówiona zostanie struktura platformy, podział na epizody i podstawowe rodzaje zawartych w nich danych. Przedstawiona będzie przestrzeń robocza, w której użytkownik może dokonywać obliczeń i analiz naukowych przy użyciu dedykowanych aplikacji. Uczestnicy warsztatu będą uczestniczyć w ćwiczeniach wykorzystujących podstawowe funkcjonalności platformy, takie jak wyszukiwania danych, dodawanie ich do przestrzeni roboczej i wykorzystywanie do obliczeń i analiz, a następnie interpretacja i dalsza analiza wyników. Pokazane zostaną metody importowania danych do przestrzeni roboczej, ich konwertowania i eksportowania na dysk lokalny użytkownika. Możliwa będzie również indywidualna konsultacja z osobami prowadzącymi warsztaty.
  • Po zatwierdzeniu Państwa rejestracji, przed terminem wydarzenia przesłany zostanie link do wydarzenia online.

kontakt: lelonek@igf.edu.pl