Wydarzenia

11.052022

Jak przebiega transport odpadów stałych w rzekach?

W kwietniu i maju przeprowadzono pomiary laboratoryjne we współpracy w Instytutem Budownictwa Wodnego PAN.

Pilotażowe badania w Laboratorium Hydraulicznym IBW PAN przeprowadzili  dr inż. Łukasz Przyborowski oraz dr inż. Anna Łoboda z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki IGF PAN. Badacze  zainteresowani możliwościami laboratorium, razem z pracownikami IBW PAN wykonali serię pomiarów w otwartym kanale pt. „Eksperymenty dotyczące akumulacji makroplastiku w rzekach z ostrogami”. Celem było określenie jak zachowują się cząstki makroplastiku w warunkach przepływu przez strefę zawierającą ostrogi w obecności roślinności rzecznej i bez niej.Do realizacji zadania zbudowano dodatkowe elementy w postaci przedłużki ostrogi oraz podstawki na rośliny.
Pomiary zostały zrealizowane dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu o współpracy badawczej między Instytutem Geofizyki PAN oraz Instytutem Budownictwa Wodnego PAN i posłużą jako badania pilotażowe do planowanego projektu, realizowanego w konsorcjum, na konkurs Narodowego Centrum Nauki.
Wykonane pomiary i ich przyszła kontynuacja rokują unikalnymi wynikami, które przyczynią się do lepszego zrozumienia jak przebiega transport odpadów stałych w rzekach, a tym samym ich monitorowania i usuwania (DP)