Wydarzenia

29.102015

Prof. Piotr Głowacki wyróżniony przez energetyków

Przedsiębiorstwa i naukowcy zostali uhonorowywani Laurem Białego Tygrysa Polskiej Energetyki w trakcie dorocznej Konferencji Problemowej ENERGIA.

Tegoroczna gala laureatów odbyła się w Warszawie na zakończenie Konferencji ENERGETYKON 2015. Wśród tegorocznych wyróżnionych znalazł się prof. Piotr Głowacki z naszego Instytutu, który otrzymał Laur Honorowy Białego Tygrysa Polskiej Energetyki Energia 2015 za intelektualny wkład i wsparcie oraz promocję polskiej energetyki.

Laudacja Kapituły Białego Tygrysa Polskiej Energetyki

Prof. Piotr Głowacki pracownik naukowy Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,  fizyk z wykształcenia, doktor nauk chemicznych i doktor habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi, chociaż zawodowo nie jest i nie był związany z energetyką jest osobą znaną i rozpoznawalną w naszym środowisku. Jego kontakty z dynamicznie modernizującą się  polską energetyką sięgają końca lat 80‑tych, gdzie jako doradca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Katowicach współuczestniczył w tworzeniu na Śląsku Systemu Sterowania Stanem Środowiska. Na początku lat 90-tych, hobbystycznie jako alpinista, uczestniczył w pierwszych pracach kalibracyjno-pomiarowych in situ na kominach Elektrowni Turów. Był również promotorem prac magisterskich i dyplomowych dotyczących zmiany oceny zagrożeń dla środowiska przy szybko modernizującej się w tym czasie energetyce w zakresie systemów ochrony powietrza i ciągłego monitorowania emisji gazowych.

Prof. Głowacki w ostatnich 15 latach w Polskiej Akademii Nauk jest odpowiedzialny za nasz polski wizerunek na dalekiej północy zarządzając zlokalizowaną na terenie parku narodowego Polską Stacją Polarną na Spitsbergenie, która od kilku lat jest sztandarową wizytówką naszego kraju i jednocześnie europejską naukową platformą badawczą.

W licznych kontaktach krajowych i międzynarodowych nawiązuje i często przedstawia, że nasza polska energetyka to nie „chłopiec do bicia” czy jak sporo ludzi sądzi zapyziały relikt minionej epoki. Jego trzeźwe i naukowo osadzone poglądy na temat przyczyn obserwowanych zmian klimatu, przysparzają mu nie tylko zwolenników ale i wrogów. Jest więc także zapraszany z wykładami na spotkania nie tylko gremiów naukowych ale decydentów, parlamentarzystów i przez społeczności lokalne czy szkoły.

Dlatego też Kapituła tegorocznych Laurów uznała o przyznaniu profesorowi Piotrowi Głowackiemu Honorowego Lauru Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2015 jako dowód uznania we wspieraniu i promowaniu naszych energetycznych działań w Polsce i za granicą.