Wydarzenia

11.012022

Doktorat w Zakładzie Magnetyzmu

Dziś odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Bury.

Rozprawa doktorska mgr Agaty Bury pt. "Badanie zmian sezonowych w wektorach indukcyjnych pochodzących z danych obserwacyjnych geomagnetycznych w celu oceny efektów źródłowych istotnych dla badań magnetotellurycznych" została przygotowana pod kierunkiem:

Promotor: Dr hab. Anne Neska, IGF PAN
Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Błęcki, CBK PAN, Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, AGH, Dr hab. Monika Wilde-Piórko, Instytut Geodezji i  Kartografii
[...] Magnetotelluryka to pasywna metoda sondowania elektromagnetycznego wykorzystywana do badania rozkładu przewodnictwa pod powierzchnią Ziemi. Działa ona pod warunkiem, że badane sygnały źródłowe spełniają tzw. założenie fali płaskiej. Przedstawiona praca bada i w pewien sposób kwantyfikuje wpływ konsekwencji złamania tego warunku na wektory indukcyjne (typ funkcji przejścia stosowany w magnetotelluryce). W badaniach wykorzystano dane z 15 lat pochodzące z 30 obserwatoriów geomagnetycznych, zlokalizowanych głównie w regionach średnich i wysokich szerokości geograficznych[...]
Streszczenie rozprawy oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej IGF PAN: agata-bury.php
Praca znajduje się do wglądu w Sekretariacie Naukowym IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa