Wydarzenia

05.012022

Minister Edukacji i Nauki przyznał konsorcjum kierowanemu przez IGF PAN fundusze na działalność TCS AH

W skład konsorcjum wchodzą też Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH oraz Główny Instytut Górnictwa

Decyzja Pana Ministra jest odpowiedzią na wniosek o finansowanie projektu „TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych", złożony w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”. Podstawą wniosku był udział IGF PAN i pozostałych wymienionych instytucji w międzynarodowym projekcie „System Obserwacji Płyty Europejskiej - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (EPOS ERIC).
Wniosek został przeanalizowany przez Radę Ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji i Nauki, otrzymując pozytywną ocenę i rekomendację finansowania na lata 2021 - 2023 w wysokości ponad 4 mln zł, w tym 2,6 mln zł dla IGF PAN- lidera konsorcjum.
Kierowany przez Pana Profesora Stanisława Lasockiego EPOS TCS AH, realizuje zadania wynikające ze swego udziału projekcie EPOS ERIC (European Plate Observing System - European Research Infrastructures Consortium). EPOS ERIC również współfinansuje aktywności TCS AH. 
TCS AH reprezentuje jedną z dziesięciu dziedzin w EPOS. W skład TCS AH wchodzi 13 instytucji z 8 krajów Europy. Misją TCS AH, jest integracja danych i aplikacji softwareowych służących badaniom zagrożeń sejsmicznych i innych geofizycznych, spowodowanych eksploatacją zasobów ziemi. Zasoby techniczne TCS AH to centra danych połączone z serwerem systemu - platformą cyfrową EPISODES (dawniej IS-EPOS, https://tcs.ah-epos.eu/), znajdującej się na infrastrukturze IT ACK Cyfronet AGH. Największe centrum danych zlokalizowane jest w IGF PAN.
Projekt „TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych” jest kolejnym wsparciem krajowym aktywności polskich zespołów naukowych w programie EPOS, po projektach „IS-EPOS - Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS”, „EPOS - System obserwacji Płyty Europejskiej - EPOS-PL” i „EPOS - System obserwacji Płyty Europejskiej - EPOS-PL+” i kolejnym sukcesem IGF PAN, koordynującego tę aktywność.