Wydarzenia

09.112021

Kolejny wyróżniony doktorat w Zakładzie Obrazowania Geofizycznego

Dziś odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Miłosza Mężyka

Wyróżniona rozprawa doktorska mgr. inż. Miłosza Mężyka pt. 'Imaging the East European Craton margin by reprocessing and interpretation of the PolandSPAN reflection seismic profiles supported by machine learning' została przygotowana pod kierunkiem:
Promotor: Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, IGF PAN
Recenzenci: Prof. Andrew Calvert, Simon Fraser University, Dr. Don White, Geological Survey of Canada, Prof. Ramon Carbonell, CSIC
[...] W pracy zaprezentowano podstawowy schemat przetwarzania refleksyjnych danych sejsmicznych ukierunkowany na zwiększenie widoczności głębokiej refleksyjności. Schemat ten uwzględnia również autorski algorytm do automatycznego znakowania pierwszych wstąpień, któremu poświęcono sporo uwagi w pracy dla zobrazowania jego wyższości nad pozostałymi jednokanałowymi rozwiązaniami opartymi na idei uczenia maszynowego, jak również nad konwencjonalnymi narzędziami. W dalszej kolejności zademonstrowano aplikację nienadzorowanych (unsupervised) algorytmów do analizy skupień (clusters) na potrzeby opracowania zunifikowanej wizualizacji sekcji sejsmicznych. Sekcje sejsmiczne poddane klasteryzacji nie tylko efektywniej uwidaczniają rozkład refleksów skorupowych w zestawieniu ze standardowymi sekcjami amplitudowymi, ale także umożliwiają przeprowadzenie kompleksowej analizy ilościowej obserwowanej refleksyjności. [...]
Streszczenie rozprawy oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl. Praca znajduje się do wglądu w Sekretariacie Naukowym IGF PAN, ul .Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa