Wydarzenia

07.072021

Projekt ODYSSEY uznany za najlepszą praktykę

Miło nam poinformować, że ewaluatorzy bardzo pozytywnie ocenili projekt i jego rezultaty.

Europejski projekt ODYSSEY, koordynowany przez Instytut Geofizyki PAN, zakończył się w marcu 2021 r. i został poddany ocenie ekspertów zewnętrznych powołanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję ERASMUS+ w Polsce.

W podsumowaniu czytamy m.in.: Jest to projekt bardzo dobrej jakości, zrealizowany zgodnie z wnioskiem. Konsorcjum partnerów osiągnęło swoje cele i przygotowano wszystkie zaplanowane wyniki pracy intelektualnej. Projekt ma wiele mocnych stron i nie ma obszarów wymagających poprawy. Projekt można uznać za najlepszą praktykę.

Tym samym projekt ODYSSEY został wpisany do bazy projektów Komisji Europejskiej jako przykład DOBREJ PRAKTYKI. To dla nas duże wyróżnienie.