Wydarzenia

10.072020

Znamy laureatkę stypendium prof. Rybickiego

Do grona 11 stypendystów dołączyła dr inż. Anna Łoboda z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki

Stypendium zostało ufundowane przez prof. dr hab. Kacpra Rafała Rybickiego,wybitnego uczonego, geofizyka, autora wielu prac z zakresu sejsmologii teoretycznej oraz modelowania losów Ziemi i innych planet, długoletniego pracownika i dyrektora Instytutu Geofizyki PAN. Stypendium przyznawane jest młodemu (do 35 lat) pracownikowi naukowemu Instytutu Geofizyki PAN lub uczestnikowi studium doktoranckiego prowadzonego przez Instytut Geofizyki, za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, udokumentowane publikacją lub serią publikacji ogłoszonych w okresie trzech lat poprzedzających datę przyznania Stypendium. 
dr inż. Anna Łoboda jest adiunktem w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki a jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. biomechaniki roślin wodnych i ich wpływu na opory przepływu.
 
 
 
 

Prowadzone projekty