Wydarzenia

12.062020

Wyjątkowe sprawozdanie z działalności statutowej 2019

Osiągnięcia naukowe oraz plany na przyszłość zostały zaprezentowane podczas 4-dniowej sesji on-line.

Po raz pierwszy odbiory tematów statutowych odbywały się z udziałem Międzynarodowej Doradczej Grupy Ekspertów (International Advisory Board) w składzie:

  1. Prof. Barbara Romanowicz, Berkeley Seismological Laboratory, USA
  2. Prof. Paolo Papale, INGV, Włochy
  3. Prof. John Ludden, Heriot-Watt University, Wielka Brytania
  4. Prof. Kuvvet Atakan, University of Bergen, Norwegia
  5. Prof. Jochen Aberle, Braunschweig University, Niemcy
  6. Prof. Peter Spichtinger, Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy

Zadaniem Zespołu Ekspertów, powołanego zarządzeniem pani dyrektor prof. Beaty Orleckiej-Sikory, jest przekazywanie Dyrektorowi Instytutu opinii na temat obszarów badań i rozwoju prowadzonych w Instytucie, które mogą zapewnić realizację misji IGF PAN, w tym również wytyczyć kierunki rozwoju, umożliwiające w perspektywie wzmacnianie pozycji naukowej i badawczej Instytutu. 

Odbiory były też okazją do uhonorowania wyróżniających się pracowników naukowych i administracyjnych. Nagrody dyrektora za aktywność naukową trafiły do prof. Michała Malinowskiego, prof. Michaela Nonesa, dr. Dariusza Baranowskiego oraz prof. Rafała Szaniawskiego. Wyróżnienia powędrowały do prof. Jacka Kamińskiego, prof. Marzeny Osuch oraz dr. Artura Szkopa. Zespołową nagrodę za organizację dydaktyki oraz utworzenie i uruchomienie szkół doktorskich odebrali prof. Piotr Głowacki, prof. Krzysztof Kochanek i Agata Szczegielniak-Kwaśniak. Wśród nagrodzonych pracowników administracyjnych znaleźli się Marcin Zimny i Grażyna Kłósek. Szczególne słowa podziękowania i uznania Pani Dyrektor skierowała do prof. Romana Teisseyre'a oraz prof. Janusza Borkowskiego, którzy po wieloletniej, cenionej karierze naukowej przeszli na emeryturę.

Moderatorem sesji sprawozdawczej 2019 był prof. Mariusz Majdański- Z-ca dyrektora ds. naukowych. Pracownicy naukowi prezentowali swoje dokonania w podziale na 4 główne obszary badawcze:

1. Anthropogenic and natural geohazard & environmental anthropopression
Department of Seismology
Stanisław Lasocki - on behalf of all IG PAS research groups active in the area of Anthropogenic and Natural Geohazards and Anthropopression
Łukasz Rudziński- A new insight into anthropogenic seismic processes and seismicity induced by exploitation of geo-resources
Department of Hydrology and Hydraulics
Krzysztof Kochanek- Annual Reports, 2019. Anthropogenic and natural geohazards & environmental antropopression - Department of Hydrology and Hydraulics
Department of Magnetism
Katarzyna Dudzisz- Application of magnetic methods to the study of environmental pollution, and influence of air pollution on the human health risk in urban environment
Department of Atmospheric Physics
Agnieszka Czerwińska- Monitoring and modelling of the biologically active UV radiation for the purposes of Public Health
Department of Geophysical Imaging
Michał Malinowski- Geophysical imaging techniques for studying changes in the geological medium induced by natural and anthropogenic processes
2. Geosystem processes
Observations
Janusz Krzyścin- Atmospheric monitoring
Piotr Sałek- Seismological monitoring
Jan Reda- Long-term magnetic monitoring
Hydrology and Atmoshpere
Michael Nones - Transport processes in rivers, including pollution transport; effect of vegetation on the river fow and transport
Jacek Kamiński - Atmospheric composition observed from satellite platforms
Dariusz Baranowski - Floods in tropics as multi-scale, coupled atmosphere - ocean - land processes
Artur Szkop - Studies of the influence of aerosols on atmospheric optical parameters, UV radiation transfer and atmospheric electricity over Poland
Geosystem at various scales
Rafał Szaniawski- Application of magnetic methods in paleo-environment investigations and paleogeographic interpretation
Monika Kusiak- Geochronology of seismically deformed zircons
Piotr Klejment- Modelling of cracking processes with the DEM method
Mariusz Białecki- Complex systems approach
3. Earth structure & georesources 
 Lithospheric Research 
Dariusz Wójcik: Lithospheric Research in Central Europe Based on Seismic Experiments with Controlled Sources
Piotr Środa: Passive seismic research of the upper mantle in Central Europe
Wojciech Czuba: Seismic Research of the Lithosphere in the Arctic (North Atlantic)
Geophysical Imaging 
Marta Cyz: Stochastic inversion for reservoir characterization
Miłosz Mężyk: Crustal structure of SE Poland based on PolandSPAN data
Brij Singh: Developments in active seismic methods for mineral exploration
Michał Chamarczuk: Developments in passive seismic methods for mineral exploration
Magnetism 
Szymon Oryński- Identification of the crust and the upper mantle structure in the area of Poland by applying electromagnetic methods
Rafał Szaniawski- Paleomagnetic methods in studies of geotectonic evolution and deposits formation processes
Dorota Olszewska- Data Management Plan at IG PAS
4. Climate change & polar regions 
Renata Romanowicz- Climate change and hydrology
Marek Lewandowski- Why to spend so much money on research in polar regions?
Marzna Osuch- The impact of climate change on extreme hydrological phenomena
Jacek Kamiński- Atmospheric composition observed from satellite platforms
Marek Lewandowski- Dust over Svalbard – local or exotic?
Tomasz Wawrzyniak- Climate variability and ground thermal regime
Bartłomiej Luks- Mass balance of glaciers
Adam Nawrot- Physical and chemical weathering of cryoconite
Michał Malinowski- Geophysical imaging of the permafrost and cryoseismological research at Hornsund
Michał Posyniak- Observations of selected atmospheric parameters at Hornsund and their longterm variability
Krzysztof Michalski- Reconstructing the northern North Atlantic Late Pleistocene - Holocenepalaeomagnetic field – toward a consistent palaeomagnetic time scale

 

 

Prowadzone projekty