Wydarzenia

17.012020

2 projekty IGF PAN na Polskiej Mapie Insfrastruktury badawczej

Na liście strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazły się dwa projekty zgłoszone przez #igfpan.

EPOS - European Plate Observing System (System Obserwacji Płyty Europejskiej), w ramach którego IGF PAN koordynuje działania europejskiego tematycznego węzła zagrożeń antropogenicznych TCS AH (Thematic Core Service Anthropogenic Hazards). Kolejnym projektem jest ACTRIS (Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych). Mapa..."skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju"

Prowadzone projekty