Wydarzenia

06.112019

POLAR STAR – jak ciekawie uczyć astronomii i zagadnień polarnych

POLAR STAR to nowy projekt realizowany przez Instytut Geofizyki PAN w partnerstwie z instytucjami z Finlandii, Grecji, Cypru, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii.

Projekt będzie dedykowany astronomii i zagadnieniom polanym, a rolą Instytutu będzie opracowanie zadań do 5 pakietów polarnych.
W świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzeby uczniów również się zmieniają. Umiejętności takie jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, komunikacja i współpraca są ważniejsze niż kiedykolwiek. POLAR STAR ma na celu połączenie najnowocześniejszych metod nauczania i ciekawych tematów współczesnej nauki, pomagając w ten sposób nauczycielom w pomyślnym prowadzeniu edukacji przyrodniczej w swojej klasie.
Projekt opracuje metodologię, łączącą wprowadzenie metod uczenia się skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności i kompetencji uczniów z ideą „nauki jako całości”, która promuje interdyscyplinarne i multidyscyplinarne uczenie się. Zespół projektowy połączy innowacyjne techniki uczenia się, takie jak uczenie się przez dociekanie (inquiry-based learning) i podejście oparte na myśleniu projektowym (design thinking). POLAR STAR skoncentruje się na dwóch głównych obszarach naukowych: badaniach polarnych i astronomii. Chociaż obie dziedziny badań znacznie przyczyniły się do rozwoju nauki i są bezpośrednio związane z naszym codziennym życiem i rozwojem społeczeństw, zwykle nie są postrzegane jako dyscypliny naukowe mające rzeczywisty wpływ na nasze życie i są w dużej mierze pomijane w programach nauczania przedmiotów ścisłych. Jednak oba obszary są niezwykle interdyscyplinarne i ekscytujące dla studentów (zarówno dziewcząt, jak i chłopców). Zespół projektowy ma na celu wdrożenie działań POLAR STAR w 7 krajach europejskich oraz dotarcie do 140 nauczycieli i 1750 uczniów poprzez szkolenie i wdrożenie, a także 2500 nauczycieli poprzez wydarzenia upowszechniające.  
W ramach projektu powstanie 10 pakietów zadań dla uczniów, po 5 z każdej dziedziny – mówi Agata Goździk, koordynator projektu z ramienia Instytutu. Pakiety będą zawierać propozycje takich aktywności, które będą angażować uczniów w proces poznawczy, pozwolą na lepsze zrozumienie omawianych zjawisk i zapewnią im dobrą zabawę i rozwój zainteresowań badawczych.
Dlaczego Arktyka ogrzewa się szybciej niż reszta globu? Czy niesporczaki mogą przetrwać wszystko? Czy rozmarzanie wieloletniej zmarzliny może być groźne dla nas wszystkich oraz dlaczego umieranie jest nielegalne w Longyearbyen? – będą mogli przekonać się uczniowie, którzy wezmą udział w aktywnościach projektowych. Pierwsze pakiety będą dostępne w roku szkolnym 2020/2021.
Nauczycieli zainteresowanych korzystaniem z materiałów POLAR STAR zapraszamy do udziału w szkole letniej w Grecji w dniach 5-10.07.2020 r. Informacje o szkole letniej dostępne są na stronie: http://polar-star.ea.gr/content/polar-star-summer-school-2020. Organizatorzy szkoły chętnie udzielają wskazówek, jak zdobyć dofinansowanie na wyjazd w ramach programu KA1 Erasmus+, dlatego warto zgłosić się jak najszybciej.
Więcej informacji o projekcie na stronie: http://polar-star.ea.gr/ 
 

Prowadzone projekty