Wydarzenia

10.122018

Doktorat POLARKNOW w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich

Dziś odbyła się publiczna obrona mgr Joanny Sziło

Rozprawa doktorska mgr Joanny Sziło pt. „Wpływ recesji lodowców na rzeźbę obszaru i warunki hydrologiczne zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego)” została przygotowana pod kierunkiem:
  • Promotor: dr hab. Robert Bialik, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski, dr hab. Waldemar Kociuba, prof. nadzw., Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Joanna Sziło w swojej pracy doktorskiej skupiła się m.in. na analizie uziarnienia materiału transportowanego w korytach rzek w obszarach polarnych. W trakcie studiów doktoranckich, realizowanych w Instytucie Geofizyki PAN w ramach Centrum Studiów Polarnych KNOW, miała okazję zbierania materiału do badań w okolicach Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych na Antarktyce. 
Zmiany klimatu obserwowane na Ziemi są szczególnie widoczne w rejonach polarnych. Objawiają się one głównie wzrostem temperatury powietrza, przyczyniającym się do topnienia lodowców bądź przyśpieszania tego procesu. Lodowce położone na zachodnim wybrzeżu Zatoki Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia) są szczególnie podatne na fluktuacje klimatyczne, zatem mogą być traktowane jako indykatory tych zmian. Ich wytapianie jest determinowane m.in. ukształtowaniem podłoża pod lodem, które pełni rolę stabilizującą bądź destabilizującą, temperaturą powietrza oraz temperaturą powierzchniową wody, do której uchodzą ich czoła. W wyniku topnienia lodowców dochodzi do odsłaniania nowych obszarów, w których wody roztopowe formują koryta potoków. Koryta te znajdują się w różnym stadium rozwoju. Młodsze łatwiej podlegają przekształceniom pod wpływem działania procesów erozyjnych niż koryta powstałe wcześniej. Wyniki badań pokazały, że na podstawie uziarnienia materiału transportowanego w korycie możliwe jest określenie stopnia rozwoju koryt potoków proglacjalnych.
Studia doktoranckie pozwoliły mi poszerzyć wiedzę na temat niezwykle podatnych na zmiany klimatyczne obszarów polarnych. System środowiska polarnego jest niesamowicie skomplikowany i pełen współzależności, które nie do końca są jeszcze poznane, a których zrozumienie wymaga szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy – mówi Asia Sziło.
Bardzo się cieszę, że miałam możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów, uczestniczenia w prestiżowych szkołach, warsztatach i konferencjach międzynarodowych. Miałam również możliwość prowadzenia własnych badań naukowych w miejscu o niesłychanie surowych warunkach klimatycznych i jednocześnie nieskazitelnie pięknej przyrodzie – tak podsumowuje swoje studia doktoranckie w Centrum Studiów Polarnych KNOW. A zapytana o dalsze plany zawodowe, odpowiada: 4 lata studiów wywarły ogromny wpływ na kształtowanie mojej dalszej drogi naukowej, na której mam nadzieję, że nadal będą trudno dostępne zakątki naszej planety. 
I oczywiście tego życzymy!