Wydarzenia

05.112018

Doktorat w Zakładzie Obrazowania Geofizycznego

Dziś odbyła się publiczna obrona mgr inż. Anny Adamczyk

Jakie sekrety skrywa skorupa ziemska? Geofizycy z Zakładu Obrazowania Geofizycznego wykorzystują m.in. metodę inwersji pełnego pola falowego (FWI) - rozwijającą się szczególnie dynamicznie w ostatniej dekadzie technikę obrazowania, która wykorzystuje bogactwo fal sejsmicznych i informacji, jakie niosą.

Dzięki niej z pomiarów sejsmicznych uzyskujemy szczegółowy obraz tego, co kryje się pod powierzchnią Ziemi. Metoda ta pozwala na wydobycie z sejsmogramów dokładnych informacji ilościowych o rozkładzie parametrów fizycznych ośrodka geologicznego.

Dlaczego jest tak ważna? Z czysto naukowego punktu widzenia  wiemy więcej  o skorupie ziemskiej – a ta wiedza jest bezcenna. Ma to też szereg bardzo praktycznych zastosowań, nie tylko w poszukiwaniach węglowodorów, ale także w monitorowaniu zagrożeń naturalnych, takich jak np. osuwiska czy wulkany. Dokładniejsze i pełniejsze dane z pomiarów to także niższe koszty eksperymentów.

Rozprawa doktorska mgr Anny Adamczyk pt. „Application of full-waveform inversion to land datasest: how much does the acquisition matter?” została przygotowana pod kierunkiem:

 • Promotor: dr. hab. Michał Malinowski, Prof. PAN.
 • Recenzenci:  Prof. Jean Virieux, z Institut des Sciences de la Terre, dr hab. Inż. Tomasz Danek z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Pani mgr inż. Anna Adamczyk poświęciła swoją pracę doktorską metodzie inwersji pełnego pola falowego. Skoncentrowała się na 3 studiach przypadku – pierwsze z nich dotyczy rozpoznania mechanizmu gwałtownych osuwisk ziemi w Szwecji, 2 kolejne dotyczą regionalnych profili w Polsce, związanych m.in. z poszukiwaniem gazu z łupków. Każdy z tych przypadków jest inny – i dla każdego z nich autorka zaprezentowała specjalnie dobrany zestaw metod przetwarzania danych.

Kariera naukowa p. Adamczyk w geofizyce rozwijała się nietypowo: z wykształcenia jest ona bowiem inżynierem po Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W trakcie pracy okazało się jednak, że gruntowne wykształcenie w zakresie metod numerycznych i programowania, przydało się bardzo w rozwijaniu metodyki inwersji pełnego pola falowego – metody niezwykle złożonej obliczeniowo, wymagającej zasobów komputerowych typu HPC (high-performance computing).

Tych, którzy chcieliby wiedzieć więcej, i dla których stwierdzenie: „tradycyjna tomografia czasów pierwszych wstąpień jest porównana z nową metodą kalibrowania modelu prędkości z migracji głębokościowej przed składaniem przy pomocy heurystycznych modeli anizotropii” brzmi najzupełniej zrozumiale – zachęcamy do zapoznania się z całą treścią pracy w Bibliotece IGF PAN i znalezienia odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule pracy – dlaczego akwizycja danych jest tak ważna dla inwersji pełnego pola falowego.

 • fot. A. Łukanowska

  fot. A. Łukanowska

 • fot. A. Łukanowska

  fot. A. Łukanowska

 • fot. A. Łukanowska

  fot. A. Łukanowska

Prowadzone projekty

 • chihe