Aktualności

10.072024

Obrona doktoratu w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich

10 lipca br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Juliana podgórskiego, absolwenta Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Geofizyki PAN. Komisja podjęła decyzję o przyjęciu obrony i rekomenduje nadanie stopnia doktora nauk o Ziemi.

Rozprawa, pt. "Badanie procesów zachodzących na powierzchni lodowca andyjskiego w dobie intensyfikacji zmian klimatu w oparciu o metody teledetekcyjne” została przygotowana pod kierunkiem Prof. dra hab. Piotra Głowackiego i dra hab. Michała Pętlickiego. Recenzje pracy doktorskiej przygotowali: dr hab. Maciej Dąbski, UW, dr hab. Bogdan Gądek, UŚ oraz prof. dr hab. Zofia Rączkowska, IGiPZ PAN.

Praca p. Podgórskiego była poświęcona opisowi i analizie procesów zachodzących na powierzchni lodowca górskiego w warunkach długotrwałej suszy. Za przedmiot badań wybrano lodowiec Universidad, położony w środkowym Chile. Traktowany on jest jako reprezentatywny obiekt dla śledzenia zmian zachodzących na lodowcach Andów Chilijsko-Argentyńskich. Praca przedstawia kompleksowy obraz przemian i objaśnienie interakcji pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska a tym, co dzieje się na powierzchni lodowca.

Doktorant zapytany o motywację do podjęcia badań w tym temacie odpowiada: W pracy naukowej zajmowałem się teledetekcją lodowców i gór lodowych gdyż od początku studiów geograficznych fascynowało mnie oglądanie świata z wysoka - z samolotu i z satelity. Interesował mnie też polarny świat i jego środowisko. Z czasem zrozumiałem też znaczenie lodowców dla społeczności podgórskich.

Do realizacji celów pracy wykorzystano dane i metody teledetekcyjne. Numeryczne modele terenu pozwoliły wyznaczyć tempo obniżania się powierzchni lodowca oraz charakter zmian sieci drenażu w dolnej części lodowca. Zdjęcia satelitarne wykorzystano do śledzenia zmian albedo i pokrycia powierzchni lodowca. Przy pomocy innowacyjnego wskaźnika spektralnego skartowano obecność osadów, w tym pyłu i gruzu, na powierzchni lodowca. Wysokorozdzielcze zdjęcia satelitarne posłużyły do precyzyjnego wyznaczenia zasięgu lodowca oraz linii śnieżnej, często utożsamianej z linią równowagi. Do ich analizy wykorzystano obiektową analizę obrazów w połączeniu z klasyfikacją algorytmem uczenia maszynowego.

W opinii jednego z recenzentów praca przedstawia ciekawe podejście metodologiczne i jest wartościowym opracowaniem współczesnych procesów glacjalnych na trudno dostępnym andyjskim lodowcu Universidad i w proglacjalnym jez. San Quintín. Prezentuje ona ogólną wiedzę teoretyczną, umiejętności stosowania metod teledetekcyjnych i geostatystycznych, umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej oraz formułowania poprawnych wniosków.

Pan Podgórski zapytany o dalsze plany odpowiada: W przyszłości chcę dalej poznawać i rozwijać teledetekcyjne metody badania Ziemi.

Serdecznie gratulujemy Julianowi Podgórskiemu uzyskania stopnia doktora nauk o Ziemi, życzymy powodzenia w dalszej karierze!

Zachęcamy do zapoznania się z dysertacją dostępną na naszej stronie.

 

 

Julian Podgórski - Doktoraty - Nadawanie Stopni Naukowych - BIP - IGF PAN