mgr inż. Wojciech Białoń

ASYSTENT

tel. +48 12 292 37 93,

email: w.bialon@igf.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE:

 • 2011 - magister inżynier, Górnictwo i Geologia specjalność Geofizyka Poszukiwawcza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

ZATRUDNIENIE:

 • od 2015 - Asystent Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2012-2015 - Studium Doktoranckie, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • 2012-2011 - Geofizyka Toruń, Inżynier Geofizyk

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • sejsmiczność naturalna i indukowana,
 • sejsmiczność powodowana napełnianiem antropogenicznych zbiorników wodnych

PUBLIKACJE:

 • Białon W., Zarzycka E., Lasocki S. (2015), Seismicity of Czorsztyn Lake Region: A Case of Reservoir Triggered Seismic Process?, Acta Geophysica vol. 63, DOI: 10.1515/acgeo-2015-0026

PROJEKTY BADAWCZE:

 • SHale gas Exploration and Exploitation induced Risk Research Space of Induced Seismicity for EPOS Purposes

 • Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS (IS-EPOS), projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Supervisor w czasie prac polowych na temacie ''Czorsztyn 2D'', Geofizyka Kraków 2015

 • Przetworzenie danych sejsmicznych LGOM (wyznaczenie dla około1800 budynków zebranych w bazie danych składowej poziomej prędkości drgań od wstrząsów z okresu od daty budowy obiektu do 2014) na zlecenie Katedry Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Wydziały Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

PRAKTYKI I STYPENDIA:

 • 02-05.2011 - wymiana studencka, program LPP/ERASMUS (Geology Department, School, of Earth Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece)

POPULARYZACJA NAUKI:

 • uczestnictwo w programie IGF PAN "Geofizyka w szkole", od 2012
 • piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, cyklicznie od 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone projekty

 • chihe