Propozycja tematów badawczych

Szczegółowych informacji udzielają promotorzy, dane kontaktowe w opisie tematu pracy doktorskiej

 

THEORETICAL GEOPHYSICS, NCN project, Białecki M. Cellular automata modelling inter-event time distributions for earthquakes

MAGNETISM, NCN project, Mizerski K., Analysis of magnetohydrodynamic instabilities

Prowadzone projekty