Propozycja tematów badawczych

Szczegółowych informacji udzielają promotorzy, dane kontaktowe w opisie tematu pracy doktorskiej

 

THEORETICAL GEOPHYSICS, Senatorski P. Subduction Zone Seismicity: The asperity model perspective

HYDROLOGY, Kochanek K. The uncertainty of maximum flow quantiles resulting from measurements imperfections