News

March 2015

 • On 12th March 2015 a seminar of Department of Hydrology and Hydrodynamics was held, during which Magdalena Mrokowska gave speech entitled "Results of laboratory experiments on bed load transport in unsteady flow".

November 2014

 • Prof. Renaty Romanowicz participated in 5th Statistical Hydrology International Workshop (STAHY 2014), Abu Dhabi, United Arab Emirates. Presentation: "Flood risk assessment using direct simulation of annual maximum flows – the Warsaw reach of the river Vistula case study".
 • Dr Iwona Kuptel-Markiewicz participated in 5th Statistical Hydrology International Workshop (STAHY 2014), Abu Dhabi, United Arab Emirates. Presentation: "Application of multimodel approach to determining the characteristics of high waters".
 • Dr hab. Krzysztof Kochanek participated in 5th Statistical Hydrology International Workshop (STAHY 2014), Abu Dhabi, United Arab Emirates. Presentation: "The moments estimation of Pearson Type 3 by modified weighted function: A handy tool or just curiosity?".
 • Prof. Witolda Strupczeskiego participated in 5th Statistical Hydrology International Workshop (STAHY 2014), Abu Dhabi, United Arab Emirates. Co-author of two presentations.
 • Dr Marzena Osuch participated in 6th EGU Leonardo Conference of the Hydrological Cycle (HYPER Droughts)", Prague, Czech Republic. Presentation: "Spatio-temporal drought analysis under varying climatic conditions". Co-autor of poster: "Impact of climate change on drought in Poland".
 • +++ Dr Robert Bialik otrzymał w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki - SONATA, projekt badawczy pt. "Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej" Ogólnym celem powyższego projektu jest znaczna poprawa zrozumienia podstawowej fizyki transportu niekohezyjnego rumowiska w rejonie dolin rzecznych, w których występuje roślinność wodna oraz określenie związków między biomechanicznymi właściwościami roślin wodnych i przepływem turbulentnym wody w skali pojedynczej rośliny. W ramach projektu planowane jest stworzenie w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki stanowiska laboratoryjnego do analizy wytrzymałości materiałów oraz zbudowanie platformy pomiarowej, która będzie wykorzystywana w pomiarach prędkości wody w środowisku naturalnych.

october 2014

 • +++ Dr Robert Bialik participated in VII Raciborskich Dniach Nauki i Techniki, podczas których wygłosił prezentację pt. "Komu potrzebny jest tlen w rzekach i skąd się w nich bierze".

 • On October 2 the inauguration of the academic year 2014/2015 was held at the Institute of Geophysics. New PhD student: Joanna Sziło joined to the Department of Hydrology and Hydrodynamics. Ms. Sziło will undertake her PhD within the Interdisciplinary Polar Studies and will be supervised by Professor Jarosław Napiórkowski and dr Robert Bialik. Her PhD thesis will focus on the hydrological aspects of the polar regions.

september 2014

 • Dr Magdalena Mrokowska participated in the conference River Flow 2014, Lausanne, Switzerland. Presentation during Master Class: "Resistance to flow under flood conditions”. Chairwoman of the session “Risk mitigation and assessment in river basins”.
 • +++ Dr Robert Bialik participated in the conference River Flow 2014, Lausanne, Switzerland. Uczestnictwo w spotkaniu założycielskim Sediment Mechanics Group "SedMech" zrzeszającej specjalistów ze Świata zajmujących się transportem rumowiska rzecznego. Ponadto, uczestnictwo w Master Class "Mechanics of sediment transport" oraz współautor wystąpienia konferencyjnego: "Turbulent flow over fast moving dunes: improved method for studies in natural steams".
 • Dr Monika Kalinowska participated in the conference River Flow 2014,Lausanne, Switzerland. Presentation: "Modeling of the spread of thermal pollution in rivers with limited data".
 • Prof. Renaty Romanowicz participated in 2nd National Hydrological Congress, Warsaw, Poland. Presentation: "Stochastyczny system symulacyjny transformacji fali wezbraniowej na odcinku pomiędzy Zawichostem a Warszawą".
 • Prof. Witold Strupczewski participated in 2nd National Hydrological Congress, Warsaw, Poland. Chairman of the session: "Sezony hydrologiczne, niżówki i niedobory".
 • Prof. Jarosław Napiórkowski participated in 2nd National Hydrological Congress, Warsaw, Poland. Chairman of the session: "Opady maksymalne".
 • Dr Iwona Kuptel-Markiewicz participated in 2nd National Hydrological Congress, Warsaw, Poland. Presentation: "W sprawie dokładności i stabilności oszacowań prawdopodobnych przepływów maksymalnych".
 • Dr hab. Krzysztof  Kochanek participated in 2nd National Hydrological Congress, Warsaw, Poland. Presentation: "Wpływ informacji o największej historycznej powodzi na dokładność oszacowania górnych kwantyli rozkładów dwuparametrowych".
 • Dr Marzena Osuch participated in 2nd National Hydrological Congress, Warsaw, Poland. Presentation: "Ocena wpływu zmian klimatu na zasoby wodne - wyniki z projektu KLIMADA".

August 2014

 • +++W sierpniu oraz wrześniu w Zakładzie dwumiesięczną praktykę odbyła pani Magdalena Ścibor, studentka kierunku Geofizyka na Uniwersytecie Śląskim. Wynikiem praktyki jest realizacja przez panią Ścibor, pod opieką prof. Pawła Rowińskiego oraz dr Roberta Bialika pracy magister pt. „Pole prędkości przepływu i morfologia dna meandrów rzeki nizinnej. W ramach praktyki wykonano eksperymenty na rzekach Mienia oraz Wilga.

july 2014

 • Dr Magdalena Mrokowska participated in International HYDRALAB IV Final Meeting, Laboratorio Engenharia de Civil, Lizbona (Portugalia), workshop “Young Scientist Workshop on science communication”.

june 2014

 • Prof. Witold Strupczewski participated in  2nd Hydrology, Ocean and Atmosphere Conference - HOAC 2014, Beijing, China. Presentation: "On return period of the largest historical flood".
 • Dr hab. Krzysztof Kochanek participated in  2nd Hydrology, Ocean and Atmosphere Conference - HOAC 2014, Beijing, China. Presentation: "Flood risk for embanked rivers".
 • Dr Iwona Kuptel-Markiewicz participated in  2nd Hydrology, Ocean and Atmosphere Conference - HOAC 2014, Beijing, China. Presentation:"Aggregation methods in flood frequency analysis".

 • Dr hab. Krzysztof Kochanek participated in the conference PolViet (1st International Conference-Scientific-Research Cooperation between Vietnam and Poland), Akdaemia of Mining and Metallurgy, Cracow, Poland. Presentation "Potential applicability of geophysical methods of the assessment and control of groundwater contaminated by surface waters"
 • Dr Ewa Bogdanowicz has started working in the project CHIHE "Climate change impact on hydrological extremes".

Projects