mgr Alicja Caputa

 

Tel.: 12 2923795
Email: acaputa@igf.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE:

  • 2016 – licencjat geofizyki, Uniwersytet Śląski w  Katowicach
  • 2016 – magister geologii ze spec. ochrona litosfery i zasobów złóż, Uniwersytet Śląski w  Katowicach

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • sejsmiczność indukowana
  • sejsmologia górnicza

PUBLIKACJE:

  • Caputa A., Rudziński Ł. (2019) Source Analysis of Post-Blasting Events Recorded in Deep Copper Mine, Poland. Pure and Applied Geophysics, https://doi.org/10.1007/s00024-019-02171-x.
  • Caputa A., Talaga A., Rudziński Ł. (2015) Analysis of post-blasting source mechanisms of mining-induced seismic events in Rudna copper mine, Poland. Contemporary Trends in Geoscience, Tom 4(1), str. 26-38 DOI: 10.1515/ctg-2015-0003.

PROJEKTY:

  • 31.01.2018 - 31.01.2020 - kierownik projektu PRELUDIUM 13 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Analiza źródeł sejsmicznych rejestrowanych po aktywnej profilaktyce tąpaniowej. (nr projektu 2017/25/N/ST10/01759).