Komisje Rady Naukowej IGF PAN na kadencję 2019-2022

Komisja Doktorska

Komisja ds. nagród i stypendiów

Komisja ds. Stypendium im. Profesora Kacpra Rafała Rybickiego

Komisja ds. oceny pracowników naukowych

Komisja ds. konkursów wewnętrznych dla Młodych Naukowców