Kacper Wojtysiak

Doktorant Zakładu Badań Polarnych i Morskich

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 601807333, e-mail: kwojtys@igf.edu.pl


wykształcenie:

  • 2011: magister geologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (praca pt.: „Osady denne fiordu Kongsfjorden jako wskaźnik warunków sedymentacji”)

doświadczenie zawodowe:

  • 20112014: specjalista ds monitoringu systemowego dla Generalnego Wykonawcy II linii metra w Warszawie (monitoring geotechniczny, hydrogeologiczny i geodezyjny na hybrydowej instalacji SISGEO-LEICA)

projekty badawcze:

  • 2011: Wykonawca w projekcie: Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu - analiza procesów, modelowanie i predykcja

Prowadzone projekty

  • chihe