Joanna Ćwiąkała

Doktorantka KNOW w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk – Centrum Badań Polarnych

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

e-mail: joacwi@igf.edu.pl


wykształcenie:

 • 2011 – licencjat z geografii, specjalność nauczycielska geografia z przyrodą, Wydział Geograficzno – Biologiczny, Instytut Geografii, Uniwersytetu Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

 • 2013 – magister z geografii, Wydział Geograficzno – Biologiczny, Instytut Geografii, Uniwersytetu Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

 

pełnione funkcje:

 

 • 2011-2014 – członek zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG)

 • 9-10.02.2013 – juror zawodów okręgowych na XXXIX Olimpiadzie Geograficznej

 • 8-9.02.2013 – juror zawodów okręgowych na LX Olimpiadzie Geograficznej

 • 19.03.2014 - członek Komisji Wojewódzkiej Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów

członkowstwo w organizacjach naukowych:

 • od 2009 – członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego

projekty badawcze:

 • Wykonawca w projekcie badawczym NCN: Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfo dynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu – analiza procesów, modelowanie i predykcja.

publikacje:

 • Ćwiąkała J., Kramarz P., 2010: Struktura odpadów komunalnych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. In Wilczyńska-Michalik W. (Ed.): Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, I:58-67.

 • Ćwiąkała J., 2012: Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004. In Dolnicki P., Kroczak R. (Eds.): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, I:26-33.

 • Ćwiąkała J., Gil A., 2012: Monitoring ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012. In Dolnicki P., Kroczak R. (Eds.): Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, I:34-40.

 • Ćwiąkała J., Gil A., Jucha W., Szlachta A., 2013: Geoinformacyjne opracowanie trasy samochodu ciężarowego - próba opracowania modelu dla zbioru i transportu odpadów komunalnych w mieście. In: Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Darmowe dane i open source w badaniach środowiska, II:8-16.

konferencje:

 • 3. Konferencja z cyklu „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”, 16-18 września 2010 r., Kraków i Sanok,

Ćwiąkała J., Kramarz P., poster pt.: „Struktura odpadów komunalnych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”.

 • 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych” (The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems), 5-6 grudnia 2011 r., Kraków,

Ćwiąkała J., referat pt.: „Geoturystyczny Yellowstone”. Sesja studencka.

 • 28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” (Industry and services in the development of knowledge-based economy), 3-4 grudnia 2012 r., Kraków,

Ćwiąkała J., Gil A., referat pt.: „Interpretacja wyników monitoringu ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012”. Sesja studencka.

Ćwiąkała J., referat pt. „Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004”. Sesja studencka.

 • 37. Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów, 11-14 kwietnia 2013 r., Toruń,

Ćwiąkała J., Gil A., Jucha W., Szlachta A., referat pt.: „Rozwiązanie problemu zbioru i transportu odpadów w małym mieście za pomocą narzędzi geoinformatycznych”.

 • 35. Sympozjum Polarne, 4-7 czerwca 2014 r., Wrocław,

Ćwiąkała J., Moskalik M., Zagórski P., poster I pt.: „The glacial history of the Svalbard archipelago from late Vistulian to the present time in late Holocene”,

Moskalik M., Głowacki O., Promińska A., Ćwiąkała J., poster II pt.: „The effect of Hansbreen tidewater glaciers on the hydrography of Isbjørnhamna (Hornsund, Svalbard)”.

 •  

 

 

warsztaty:

 • 21-22.04.2009 – Cykl wykładów przeprowadzanych przez Centrum Edukacji Hydrologiczno-Meteorologicznej pt. „Zastosowanie systemów GIS w gospodarce wodnej.”

 • 9.11.2013 – Warsztaty z oprogramowania Ilwis organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Darmowe dane i open source w badaniach środowiska.”

 • 9.11.2013 – Warsztaty z oprogramowania QGIS organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Darmowe dane i open source w badaniach środowiska.”

Prowadzone projekty

 • chihe