Informacje Historyczne

Lista Stacji

 

Ojców
Kod OJC
Nazwa Ojców
Lokalizacja 50.2195N
19.7984E
391 m
Opis Obserwatorium Sejsmologiczne im. Maurycego Piusa Rudzkiego zostało otwarte w 1990 r., zastępując tym dawne obserwatorium w Krakowie (KRA).

Rejestrację™ analogową na papierze rozpoczęto w 1991 r.
Rejestrację cyfrową prowadzono początkowo sejsmometrem krótkookresowym, analiza zapisów prowadzona była na podstawie automatycznej detekcji: 1991-2006.
W sierpniu 1999 zainstalowano sejsmometr STS-2 wraz ze stacją typu MK-6 i rozpoczęto ciągłą cyfrową rejestrację szerokopasmową.
Transmisję danych on-line rozpoczęto w 2003 r.

Obserwatorium zostało zamknięte w 2014r. Obecnie na miejscu działa jedynie aparatura pomiarowa.

Góra
 

Niedzica
Kod

NIE

Nazwa Niedzica
Lokalizacja 49.4182N
20.2996E
649m
Opis

Stacja sejsmiczna zainstalowana została w połowie 1960 r.,  jako obserwatorium z rejestracją analogową - w Zamku w Niedzicy.
Na skutek budowy zbiornika wodnego stacja sejsmiczna została zamknięta i przeniesiona do nowej lokalizacji w bunkrze ok. 2 km od Zamku.
Od 1994 r. prowadzona była rejestracja krótkookresowa na sejsmometrach typu SM-3 w trybie ciągłym analogowym i cyfrowym z automatyczną detekcją.
W 1998 r. dodano dwa dodatkowe pionowe stanowiska sejsmiczne.
W 2005 r. stację zmodernizowano, wprowadzając ciągłą rejestrację cyfrową (stacja MK-5).
Transmisję danych on-line rozpoczęto w 2006 r.
W kwietniu 2009 r. wprowadzono rejestrację szerokopasmową (STS-2 i MK-6). Pionowe stanowiska nadal rejestrują sejsmometrem krótkookresowym SM-3.

Góra

Suwałki
Kod SUW
Nazwa Suwałki
Lokalizacja 54.0125N
23.1808E
152 m
Opis

Stacja sejsmiczna z sejsmometrem BB-13 powstała w 1989 r., która w 1992r. została zawieszona.
W listopadzie 1995 r. reaktywowano stację w Suwałkach z sejsmometrem szerokopasmowym STS-2 i rejestratorem Quanterra z próbkowaniem 20 Hz, we współpracy z GEOFON GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam.
Transmisja danych on-line prowadzona jest od 2002 r.
Od 31 maja 2010 r. rejestruje stacja typu MK-6 z próbkowaniem 100 Hz, zakończono współpracę z GEOFON GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam.

Góra

Kalwaria Pacławska
Kod KWP
Nazwa Kalwaria Pacławska
Lokalizacja 49.6314N
22.7075E
448 m
Opis

Stacja powstała w 1999 r., w skład której wchodził sejsmometr STS-2 i rejestrator Quanterra z próbkowaniem 20 Hz, we współpracy z GEOFON GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam (Niemcy).
Transmisja danych on-line prowadzona jest od 2002 r.
Od 20 maja 2010 r. rejestruje aparatura typu Mk-6 z próbkowaniem 100 Hz, zakończono współpracę z GEOFON GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam.

Góra

Książ
Kod KSP
Nazwa Książ
Lokalizacja 50.8428N
16.2931E
353 m
Opis

Dolnośląskie Obserwatorium Geofizyczne powstało w 1970 r., rejestracja analogowa.
W 1989 r. była to pierwsza stacja szerokopasmowa BB-13 i istniała do 1992 r.
Stacja miała łączność satelitarną do NORSAR (Norwegia),  jest to pierwszy znany przypadek łączności internetowej w Polsce.
Rejestracja cyfrowa, krótkookresowa w reżimie automatycznej detekcji od 1991 r.
Ciągła rejestracja szerokopasmowa BB-13 w latach 1997-1999.
W grudniu 1999 r. zainstalowano sejsmometr STS-2 i stację sejsmiczną MK-6.
Transmisja danych on-line realizowana jest od 2003 r.

Obserwatorium prowadzi analizę zjawisk lokalnych, głównie górniczych z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

 

Góra

Belsk

Kod

BEL
Nazwa Belsk
Lokalizacja 51.8355N
20.7888E
173 m
Opis Stacja sejsmiczna z rejestracją analogową w latach 1966-1968, następnie
rejestracja została zarzucona.
W okresie grudzień 2007 - styczeń 2008 pełniła funkcję tymczasowej
stacji sejsmicznej z sejsmometrem STS-2 i rejestratorem Reftek.
W listopadzie 2008 r. uruchomiona została jako stacja stała, z
wykorzystaniem aparatury przeniesionej z Warszawy (STS-2 i MK-6).

Góra

Hel
Kod PHL
Nazwa Hel
Lokalizacja 54.608N
18.817E
1 m
Opis Stacja sejsmiczna na Helu powstała w 2007 r. w razie kolejnego trzęsienia ziemi w Obwodzie Kaliningradzkim (2004 r.). Próbkowanie wynosiło początkowo 50 Hz, 17 lipca 2010 r. próbkowanie podniesiono do 100 Hz dla zgodności z innymi stacjami.

Góra

Górka Klasztorna
Kod GKP
Nazwa Górka Klasztorna
Lokalizacja 53.2697N
17.2367E
115 m
Opis Stacja powstała w 2004 r. (STS-2 i MK-6).

Góra

Horsund
Kod HSPB
Nazwa Horsund
Lokalizacja 77.0019N
15.5332E
11 m
Opis Polska Baza Polarna Hornsund, Svalbard. Stacja podlega Zakładowi Badań Polarnych i Morskich IGF PAN. Rejestracje sejsmiczne opracowywane są w Zakładzie Sejsmologii IGF PAN.
Stacja szerokopasmowa na Hornsundzie powstała w 2007 r. W skład aparatury wchodził  sejsmometr STS-2 i rejestrator typu Guralp. Stacja ta z nazwą HSPBB powstała we współpracy polsko-norweskiej w ramach Międzynarodowego Roku Polarnego i nie miała transmisji danych on-line.
W roku 2009 przedłużono współpracę polsko-norweską, a stacja na Horsundzie otrzymała kod sejsmiczny HSPB stając się tym samym instalacja stałą, ponadto wymieniono rejestrator na typ MK-6 i rozpoczęto transmisję danych on-line.

Góra