Dział Promocji i Kontaktów z Mediami

Główne zadania

 • prowadzenie działalności promocyjnej i popularyzatorskiej Instytutu;
 • koordynacja wydarzeń o charakterze popularyzatorskim m.in. pikiniki, festiwale;
 • przygotowywanie reklam, materiałów prasowych,reklamowych oraz kompletny branding i promocja projektów;
 • koordynacja wydawnictw popularno-naukowych;
 • administrowanie i redakcja strony www Instytutu oraz FB;
 • organizacja konferencji i warsztatów naukowych;
 • organizacja szkoleń i wydarzeń dla pracowników
 • koordynacja projektu „Geofizyka w Szkole”. To autorski projekt edukacyjny prowadzony przez młodych pracowników naukowych naszego Instytutu. Celem projektu jest popularyzacja zagadnień geofizyki (geografia, geologia i fizyka) wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Podczas spotkań w szkole i Obserwatoriach w Świdrze i Belsku, naukowcy/doktoranci dzielą się swoją wiedzą, w języku przyjaznym dla młodego odbiorcy. 

   

  GEOFIZYKA W SZKOLE  - prowadzenie wykładów, pokazów i warsztatów przez pracowników/doktorantów IGF PAN na terenie zainteresowanych szkół 

  GEOFIZYKA W OBSERWATORIUMwizyta w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku koło Grójca.

   

mgr anna Zdunek - kierownik

tel.: +48 22 6915-813
e-mail: azdunek@igf.edu.pl

mgr inż. agata szczegielniak-kwaśniak

tel.: +48 22 6915-987
e-mail: szczegielniak@igf.edu.pl