Dział Wsparcia Technicznego (TWT)

Główne zadania 

  •  instalacja urządzeń i stacji do rejestracji zjawisk sejsmicznych i magnetyzmu ziemskiego,
  • prowadzenie monitoringu zagrożenia sejsmicznego kraju,
  • utrzymanie w ruchu sejsmicznych stacji regionalnych,
  • prowadzenie analiz dotyczących potrzeb i kierunków rozwoju aparatury geofizycznej,
  • prowadzenie prac konstrukcyjnych w zakresie aparatury geofizycznej.

piotr klicz 

tel.: +48 22 6915-885
e-mail:pklicz@igf.edu.pl

ANNA WÓJCIK

email: hel@igf.edu.pl
telefon: +48 58 6750480