dr inż. Iwona Kuptel-Markiewicz

Adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-863, e-mail: iwonamar@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 2009 – Doktor nauk o Ziemi: rozprawa pt.: „Miary rozproszenia w modelowaniu rozkładów prawdopodobieństwa maksymalnych rocznych przepływów
 • 2003 – 2008 - Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki, studia doktoranckie.
 • 1997 – 2002 - Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, kierunek: matematyka, specjalność: matematyka w finansach i ubezpieczeniach; tytuł: magister inżynier.
 • 1993 – 1997 Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu, profil matematyczno-fizyczny.

Zatrudnienie

 • Od 2009 - adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • 01.01.2009-31.05.2009 – pracownik techniczny w Zakładzie Zasobów Wodnych Instytutu Geofizyki PAN

Zainteresowania badawcze

 • Analiza ekstremalnych zjawisk hydrologicznych
 • Modelowanie statystyczne i stochastyczne powodzi
 • Oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
 • Wpływ czynników antropogenicznych na reżim powodziowy
 • Prognozy hydrologiczne

Nagrody i wyróżnienia

 • 2013 - Stypendium im. Prof. Kacpra Rafała Rybickiego za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe w geofizyce

Projekty naukowe

 • 2013 – 2015: Nowoczesne modele statystyczne w analizie częstości powodzi i charakterystyk fal powodziowych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr 2012/05/B/ST10/00482. Główny wykonawca.
 • 2011 – 2012: Analiza efektywności metod estymacji w modelowaniu częstotliwości powodzi. Projekt Iuventus Plus finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr IP 2010 024570. Kierownik projektu.
 • 2009 – 2011: Zastosowanie nowych metod parametrycznych do projektowania hydrologicznego w warunkach zmieniającego się środowisk. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i Narodowe Centrum Nauki. Nr N N307 092037. Wykonawca.
 • 2007 – 2008: Odchylenie przeciętne w zastosowaniu do modelowania częstotliwości powodzi. Projekt promotorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr N 525 001 32/0013. Główny wykonawca.
 • 2005 – 2008: Doskonalenie metod i technik statystycznego modelowania zjawisk powodziowych. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Nr 2 P 04D 057 29. Wykonawca.

Członkostwo w organizacjach   

 • Management Committee of COST Action CA17109 "Understanding and modeling compund climate and weather events".
 • International Commission on Statistical Hydrology (ICSH-IAHS), wcześniej: The Statistics in Hydrology working group (STAHY-WG).

Publikacje w czasopismach z listy Web of Sciences

Strupczewski W.G.,  Kochanek K., Bogdanowicz E., Markiewicz I., 2016: Comparison of two nonstationary flood frequency analysis method within the context of the variable regime in the reperesentative Polish Rivers. Acta Geophysica, Vol. 64(1), pp. 206-236.
Markiewicz I., Strupczewski W.G., Bogdanowicz E., Kochanek K., 2015: Generalized exponential distribution in flood frequency fnalysis for Polish Rivers, PLoS ONE, Vol. 10(12): e0143965. doi:10.1371/journal.pone.0143965.
Strupczewski W. G., Kochanek K., Bogdanowicz E., Markiewicz I., 2013: Inundation risk for embanked rivers, Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 17, pp. 3111–3125. doi: 10.5194/hess-17-3111-2013.
Markiewicz I., Strupczewski W.G., Kochanek K., 2013: Flood quantile estimates related to model and optimization criteria, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Experimental and Computational Solutions of Hydraulics Problems, pp. 351-364. doi:10.1007/978-3-642-30209-1_25.
Strupczewski W. G., Kochanek K., Bogdanowicz E., Markiewicz I., 2012: On seasonal approach to flood frequency modelling. Part I: Two-component distribution revisited, Hydrological Processes, Vol. 26, No. 5, pp. 705-716. doi: 10.1002/hyp.8179
Strupczewski W.G., Kochanek K., Markiewicz I., Bogdanowicz E., Weglarczyk S., Singh V.P., 2011: On the tails of distributions of annual peak flow, Hydrology Research, Vol. 42, No. 2-3, pp. 171-192. doi: 10.2166/nh.2011.062 
Markiewicz I., Strupczewski W. G., Kochanek K., 2010: On accuracy of upper quantiles estimation, Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 14, No. 11, pp. 2167-2175. doi: 10.5194/hess-14-2167-2010.
Markiewicz I., Strupczewski W. G., 2010: The power of estimation method in flood frequency modeling, Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej, Vol. 1, edited by Więzik B.. Book series: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Vol. 68, pp. 91-100. ISBN:978-83-89293-93-0 
Markiewicz I., Strupczewski W.G., 2009: Dispersion measures for flood frequency analysis, Physics and Chemistry of the Earth,  Vol. 34, No. 10-12, pp. 670-678. doi: 10.1016/j.pce.2009.04.003.
Markiewicz I., Strupczewski W.G., Kochanek K., Singh V.P., 2006: Discussion on non-stationary pooled flood frequency analysis by J.M. Cunderlik and D.H. Burns [J.Hydrol. 276 (2003) 210-223], Journal of Hydrology, Vol. 330, No. 1-2, pp. 382-385. doi: 10.1016/j.jhydrol.2006.02.029.
Markiewicz I., Strupczewski W.G., Kochanek K., Singh V.P., 2006: Relations between three dispersion measures used in flood frequency analysis, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Vol. 20, No. 6, pp. 391-405, doi: 10.1007/s00477-006-0033-x.

Inne publikacje

Markiewicz I., Bogdanowicz E., Kochanek K., 2018: Dwa sposoby wielomodelowego podejścia do estymacji rozkładów maksymalnych przepływów sezonowych i rocznych, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, pp. 47-62.

·       Strupczewski W.G. , Bogdanowicz E., Kochanek K., Markiewicz I., 2018: Asymptotyczny błąd oceny kwantyli maksymalnych przepływów rocznych w ujęciu sezonowym, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, pp. 91-101.

·     Strupczewski W.G., Kochanek K., Bogdanowicz E., Markiewicz I, 2018: Ocena dokładności współczynnika skośności i kwantyli przepływów maksymalnych estymowanych metodą funkcji wagowej dla rozkładu Pearsona typu III, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, pp. 21-35.

·      Kochanek K., Strupczewski W.G. , Bogdanowicz E.,Markiewicz I., 2018: Błąd estymacji kwantyli powodziowych obliczonych przy wykorzystaniu serii zawierających wyłącznie informacje historyczne, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, pp. 37-45.

Markiewicz I., Bogdanowicz E., Strupczewski W.G., 2014: W sprawie dokładności i stabilności oszacowań prawdopodobnych przepływów maksymalnych, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN „Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej”, tom I, pp. 81-93.
Bogdanowicz E., Strupczewski W.G., Kochanek K., Markiewicz I., 2014: Zagadnienie trzech wodowskazów w analizie częstości powodzi, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN „Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska”, tom II, pp. 219-232.
Bogdanowicz E., Strupczewski W.G., Kochanek K., Markiewicz I., 2014: Flood Risk for Embanked Rivers, Journal of Geoscience and Environment Protection, Vol. 2, pp. 135-143. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23018
Strupczewski W.G., Kochanek K., Bogdanowicz E., Feluch W., Markiewicz I., 2013: Dwuetapowa metoda estymacji kwantyli powodziowych w warunkach niestacjonarności, Monografia Komitetu Gospodarki Wodnej PAN „Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych”.
Strupczewski W.G., Markiewicz I., Kochanek K., Singh V.P., 2008: Short walk into two-shape parameter flood frequency distributions, Hydrology and Hydraulics, ed. V.P. Singh, Water Resources Publications, Chapter 19, pp. 669-716.
Markiewicz I., Strupczewski W.G., 2008: Simulation approach used for the second L-moment derivation of the inverse Gaussian distribution, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., Vol. E-10, No. 406, pp. 109-115.
Strupczewski W.G., Markiewicz I., 2006: Initial study of two shape parameter flood frequency distributions, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., Vol. E-6, No. 390, pp. 147 - 154.
Markiewicz I., Strupczewski W.G., 2005: On the dispersion measures used in the flood frequency modelling, Proc. XXV International School of Hydraulics, Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, pp.139-146.
Markiewicz I., Czernuszenko W., 2004: Some properties of spreading of the thermal pollution in flowing waters, Proc. XXIV International School of Hydraulics, Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, pp. 203-210.
 

 

Prowadzone projekty