Dr Iwona Kuptel-Markiewicz

Assistant Professor, Hydrology and Hydrodynamics Department

Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences
addres: Księcia Janusza 64, 01-452 Warsaw
phone: +48 22 6915-863, e-mail: iwonamar@igf.edu.pl

Education

 • 2003 - 2009: Polish Academy of Sciences, Institute of Geophysics, Water Resources Department, Warsaw.
  PhD studies finished with PhD degree; thesis: " The dispersion measures used in modeling of probability distributions of annual maximum flows"
 • 1997 - 2002: Warsaw University of Technology, Mathematics and Information Sciences Faculty; specialization: Mathematics.
  Finished with MSc degree; thesis: "Characteristic problems related to the properties of order and record statistics".

Employment

Institute of Geophysics PAS

 • Assistant Professor, since May 2009
 • Technical staff, January - May, 2009

Scholarships and awards

 • 2013 - The scholarship named of Prof. Rafal Kacper Rybicki for outstanding and creative scientific achievements in geophysics

Research interests

 • Analysis of hydrological extreme phenomena
 • Statistical and stochastic modeling of floods
 • Risk assessment and risk management
 • The impact of anthropogenic factors on the flood regime
 • Hydrological Forecasts

Research Grants

 • 2013 – 2015: Modern statistical models for analysis of flood frequency and features of flood waves. Project funded by the Polish National Science Centre. Decision nr DEC-2012/05/B/ST10/00482. Main researcher – team member.
 • 2011 – 2012: Analysis of the efficiency of estimation methods in flood frequency modeling. Project Iuventus Plus funded by the Ministry of Science and Higher Education. No. IP 2010 024570. Project manager.
 • 2009 – 2011: Application of new parametric methods for hydrological design in changing environment. Project funded by the Ministry of Science and Information Technology and National Science Centre. No. N N307 092 037. Researcher – team member.
 • 2007 – 2008: The mean deviation applied to flood frequency modelling. Project funded by the Ministry of Science and Higher Education. No. N 525 001 32/0013. Main researcher – team member.
 • 2005 – 2008: Improvement of the methods and techniques of the statistical flood modeling. Project funded by the Polish Research Committee. No. 2 P 04D 057 29. Researcher – team member.

Membership in organizations

 • Management Committee of COST Action CA17109 "Understanding and modeling compund climate and weather events".

 • International Commission on Statistical Hydrology (ICSH-IAHS), previously: The Statistics in Hydrology working group (STAHY-WG).

Publications on Web of Science lists

 1. Markiewicz, I., 2021, Depth–Duration–Frequency Relationship Model of Extreme Precipitation in Flood Risk Assessment in the Upper Vistula Basin. Water, 13, 3439, DOI: 10.3390/w13233439
 2. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2020: Quantile mixture and probability mixture models in a multi-model approach to flood frequency analysis, Water, 12(10), 2851. DOI 10.3390/w12102851
 3. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2020: On the uncertainty and changeability of the estimates of seasonal maximum flows, Water, 12(3), 704. DOI 10.3390/w12030704
 4. Kochanek K, Strupczewski  WG, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2020: The bias of the maximum likelihood estimates of flood quantiles based solely on the largest historical records, Journal of Hydrology, 584, 124740. DOI 10.1016/j.jhydrol.2020.124740
 5. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2018: Two ways of a multi-model approach to the estimation of seasonal and annual maxima flow distributions [Dwa sposoby wielomodelowego podejścia do estymacji rozkładów maksymalnych przepływów sezonowych i rocznych]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 47-62. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 6. Strupczewski  WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2018: The accuracy of skewness coefficient and flood quantiles estimated by means of weighted function method for Pearson type 3 distribution function [Ocena dokładności współczynnika skośności i kwantyli przepływów maksymalnych estymowanych metodą funkcji wagowej dla rozkładu Pearsona typu III]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 21-35. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 7. Kochanek K, Strupczewski  WG, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2018: The estimation error of flood quantiles estimated with the use of the data series consisting of historical information only [Błąd estymacji kwantyli powodziowych obliczonych przy wykorzystaniu serii zawierających wyłącznie informacje historyczne].  Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 37-55. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 8. Strupczewski  W.G., Bogdanowicz E., Kochanek K, Markiewicz I, 2018: Asymptotic standard error of annual maximum flow quantile estimated by seasonal approach [Asymptotyczny błąd oceny kwantyli maksymalnych przepływów rocznych w ujęciu sezonowym]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 91-102. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 9. Strupczewski WG,  Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, Feluch W, 2016: Comparison of two nonstationary flood frequency analysis method within the context of the variable regime in the representative Polish Rivers, Acta Geophysica, 64(1), pp. 206-236. DOI 10.1515/acgeo-2015-0070
 10. Markiewicz I, Strupczewski WG, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2015: Generalized exponential distribution in flood frequency analysis for Polish Rivers, PLoS ONE, 10(12): e0143965. DOI 10.1371/journal.pone.0143965
 11. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Strupczewski WG, 2014: On the accuracy and stability of the estimates of probable maximum flows [W sprawie dokładności i stabilności oszacowań prawdopodobnych przepływów maksymalnych]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Banasik K, Hejduk L, Kazanowska E, Volume 20(1) , pp. 81-93. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish
 12. Bogdanowicz E, Strupczewski WG, Kochanek K, Markiewicz I, 2014: Three gauge problem in flood frequency analysis [Zagadnienie trzech wodowskazów w analizie częstości powodzi]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Magnuszewski A, Volume 20(2), pp. 219-232. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish
 13. Strupczewski WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2013: Inundation risk for embanked rivers, Hydrology and Earth System Sciences, 17, pp. 3111–3125. DOI 10.5194/hess-17-3111-2013
 14. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, 2013: Flood quantile estimates related to model and optimization criteria, Experimental and Computational Solutions of Hydraulics Problems, Ed Rowiński P. Book series: GeoPlanet - Earth and Planetary Sciences, Springer Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 351-364. DOI 10.1007/978-3-642-30209-1_25.
 15. Strupczewski WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2012: On seasonal approach to flood frequency modelling. Part I: Two-component distribution revisited, Hydrological Processes, 26(5), pp. 705-716. DOI 10.1002/hyp.8179
 16. Strupczewski WG, Kochanek K, Markiewicz I, Bogdanowicz E, Weglarczyk S, Singh VP, 2011: On the tails of distributions of annual peak flow, Hydrology Research, 42(2-3), pp. 171-192. DOI 10.2166/nh.2011.062
 17. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, 2010: On accuracy of upper quantiles estimation, Hydrology and Earth System Sciences, 14(11), pp. 2167-2175. DOI 10.5194/hess-14-2167-2010
 18. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2010: The power of estimation method in flood frequency modeling [Siła metod estymacji w modelowaniu częstotliwości powodzi]. Book series: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Volume 68(1), pp. 91-100. Polish Acad Sci, Committee Environmental Engineering, Zabrze, Poland.  Proceedings Paper. In Polish. ISBN:978-83-89293-93-0
 19. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2009: Dispersion measures for flood frequency analysis, Physics and Chemistry of the Earth, 34(10-12), pp. 670-678. DOI 10.1016/j.pce.2009.04.003
 20. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, Singh VP, 2006: Discussion on non-stationary pooled flood frequency analysis by J.M. Cunderlik and D.H. Burns [J.Hydrol. 276 (2003) 210-223], Journal of Hydrology, 330(1-2), pp. 382-385. DOI 10.1016/j.jhydrol.2006.02.029
 21. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, Singh VP, 2006: Relations between three dispersion measures used in flood frequency analysis, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 20(6), pp. 391-405, DOi 10.1007/s00477-006-0033-x.

Others 

 1. Markiewicz I., 2021, Okresy bez opadu oraz z opadem bardzo silnym w półroczu letnim w dorzeczu górnej Wisły. [Periods without precipitation and with very heavy precipitation in the summer half-year in the Upper Vistula Basin], Przegląd Geofizyczny, 66(3-4), 187-208, DOI: 10.32045/PG-2021-024.
 2. Bogdanowicz E, Strupczewski WG, Kochanek K, Markiewicz I, 2014: Flood risk for embanked rivers, Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, pp. 135-143. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23018
 3. Strupczewski WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Feluch W, Markiewicz I, 2013: Dwuetapowa metoda estymacji kwantyli powodziowych w warunkach niestacjonarności. Book: Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych, tom 1,  pp. 109-124. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland.
 4. Strupczewski WG, Markiewicz I, Kochanek K, Singh VP, 2008: Short walk into two-shape parameter flood frequency distributions, Hydrology and Hydraulics, Ed Singh VP, Water Resources Publications, Chapter 19, pp. 669-716.
 5. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2008: Simulation approach used for the second
  L-moment derivation of the inverse Gaussian distribution, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., Vol. E-10, No. 406, pp. 109-115.
 6. Strupczewski WG, Markiewicz I, 2006: Initial study of two shape parameter flood frequency distributions, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., Vol. E-6, No. 390, pp. 147 - 154.
 7. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2005: On the dispersion measures used in the flood frequency modelling, Proc. XXV International School of Hydraulics, Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, pp.139-146.
 8. Markiewicz I, Czernuszenko W, 2004: Some properties of spreading of the thermal pollution in flowing waters, Proc. XXIV International School of Hydraulics, Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, pp. 203-210.