dr inż. Anna Łoboda

Adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-672, e-mail: aloboda@igf.edu.pl

Strony zewnętrzne: ResearchGate, Google Scholar, ORCID

Wykształcenie

 • 2015 - 2018 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki, Studia doktoranckie (Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geofizyka) 
  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ sezonowej zmienności właściwości biomechanicznych wybranych gatunków roślin zakorzenionych w wodach płynących na opory przepływu."
 • 2017 - 2018 Wojskowa Akademia Techniczna, Podyplomowe Studia Specjalistyczne w zakresie GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska 
  Tytuł pracy końcowej: "Analiza możliwości wykorzystania niemetrycznej kamery naziemnej do badania zmian przedpola lodowca w różnych porach roku."
 • 2013 - 2014 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, kierunek: Inżynieria środowiska na specjalizacji inżynieria wodna (Magister Inżynier) 
  Tytuł pracy magisterskiej: "Model transformacji opadu w odpływ w małej zlewni zurbanizowanej."
 • 2009 - 2013 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, kierunek: Inżynieria środowiska (Inżynier) 
  Tytuł pracy inżynierskiej: "Projekt techniczny melioracji gruntów użytkowanych rolniczo, obręb Stare Bogaczowice (Sudety Środkowe)."

Zatrudnienie

 • 2018 - obecnie - adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN

Projekty badawcze

 • Wykonawca w projekcie wewnętrznym IGF PAN dla młodych naukowców, pt. "Kompleksowe badania hydrologiczne zlewni Świdra z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych." (2018-2020)
 • Kierownik projektu wewnętrznego IGF PAN dla młodych naukowców, pt. "Reakcja trawy morskiej  na naprężenia mechaniczne - lekcja biomechaniki roślin morskich." (2018-2019)
 • Wykonawca w projekcie NCN SONATA 7, pt. "Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej." (2015-2019)

Staże i wizyty zagraniczne

 • 10.2019 - Wizyta w Nepf Lab na Massachusetts Institute of Technology, Boston (Stany Zjednoczone)
 • 05.2019 - 07.2019 - Staż naukowy w Martone Lab na University of British Columbia, Vancouver (Kanada)

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN za najlepszą prezentację osiągnięć naukowych w roku 2018 (2019)
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Naukową IGF PAN (2018)
 • II-gie miejsce w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich na najlepszą pracę magisterską z zakresu hydrologii (2015)
 • Wyróżnienie pracy magisterskiej przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (2014)
 • Wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce na studiach magisterskich (2014)

Publikacje

 • Przyborowski, Ł., Łoboda, A.M., Bialik, R.J. 2019. Effect of two distinct patches of Myriophyllum species on downstream turbulence in a natural river. Acta Geophysica, 67, 987-997, DOI: 10.1007/s11600-019-00292-4
 • Przyborowski, Ł., Łoboda, A.M., Bialik, R.J., Västilä, K. 2019. Flow field downstream of individual aquatic plants–experiments in a natural river with Potamogeton crispus L. and Myriophyllum spicatum L. Hydrological ProcessesDOI: 10.1002/hyp.13403
 • Łoboda, A.M., Bialik, R.J., Karpiński, M., Przyborowski, Ł. 2019. Two simultaneously occurring Potamogeton species: similarities and differences in seasonal changes of biomechanical properties. Polish Journal of Environmental Studies, 27, DOI: 10.15244/pjoes/85202
 • Przyborowski, Ł., Łoboda, A.M., Bialik, R.J. 2018. Experimental Investigations of Interactions between Sand Wave Movements, Flow Structure, and Individual Aquatic Plants in Natural Rivers: A Case Study of Potamogeton Pectinatus L. Water, 10, 1166, DOI: 10.3390/w10091166
 • Łoboda, A.M., Karpiński, M., Bialik, R.J. 2018. On the relationship between aquatic plant characteristics and drag force: is a modeling application possible? Water, 10, 540, DOI: 10.3390/w10050540
 • Łoboda, A.M., Bialik, R.J., Karpiński, M., Przyborowski, Ł. 2018. Seasonal changes in the biomechanical properties of Elodea canadensis Michx. Aquatic Botany, 147, 43-51, DOI: 10.1016/j.aquabot.2018.03.006
 • Łoboda, A.M., Przyborowski, Ł., Karpiński, M., Bialik, R.J., Nikora, V.I. 2018. Biomechanical properties of aquatic plants: The effect of test conditions. Limnology and Oceanography: Methods, 16, 222-236, DOI: 10.1002/lom3.10239
 • Przyborowski, Ł., Łoboda, A.M., Karpiński, M., Bialik, R.J. 2018. Characteristics of flow around aquatic plants in natural conditions: experimental setup, challenges and difficulties. IN: M. B. Kalinowska et al. (eds.), Free Surface Flows and Transport Processes, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, DOI: 10.1007/978-3-319-70914-7_23
 • Łoboda, A.M., Przyborowski, Ł., Karpiński, M., Bialik, R.J. (2016). Biomechanical tests of aquatic plant stems: techniques and methodology. In Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change: Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress (Liege, Belgium, 27-29 July 2016), 158-165. CRC Press

 

Aktualizacja: 30.10.2019