dr inż. Andrzej Górszczyk

Asystent

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Zakład Obrazowania Geofizycznego

Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 838
email: agorszczyk@igf.edu.pl

 

Wykształcenie

2012 tytuł mgr w zakresie modelowania i systemów informatycznych w geofizyce, AGH Kraków
2011 tytuł inż. w zakresie informatyki stosowanej w geologii i geofizyce, AGH Kraków

Zatrudnienie

2013 - asystent w ZSBL IGF PAN

Tematyka badawcza

 • odszumianie danych sejsmicznych
 • inwersja pełnego pola falowego
 • modelowanie sejsmiczne

Członkostwo w organizacjach

 • EAGE,EGU

Ważniejszew publikacje

 1. Górszczyk, A., Malinowski, M., Bellefleur, G., 2015.
  Enhancing 3D post-stack seismic data acquired in hardrock environment using 2D curvelet transform.
  Geophysical Prospecting, doi: 10.1111/1365-2478.12234
 2. Górszczyk, A., Adamczyk, A., Malinowski, M., 2014. 
  Application of curvelet denoising to 2D and 3D seismic data — Practical considerations.
  Journal of Applied Geophysics, 105 (2014), 78–94, doi: 10.1016/j.jappgeo.2014.03.009
 3. Młynarczuk, M., Górszczyk, A., Ślipek, B., 2013. 
  The application of pattern recognition in the automatic classification of microscopic rock images.
  Computers & Geosciences 60, 126–133, doi:10.1016/j.cageo.2013.07.015

Spis publikacji Zakładu >>>