dr hab. Mariusz Majdański

Profesor nadzwyczajny

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Zakład Obrazowania Geofizycznego

Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 951
email: mmajd@igf.edu.pl

 

Wykształcenie

2014 stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o Ziemi, IGF PAN
2006 stopień doktora, Wydział Fizyki UW
2002 tytuł mgr w zakresie geofizyki, Wydział Fizyki UW

Zatrudnienie

2014 - profesor nadzwyczajny w ZSBL IGF PAN
2006 - 2014 adiunkt w ZSBL IGF PAN
2008 - 2010 Schlumberger Cambridge Research (post-doc)
2002 - 2006 Studia doktoranckie, Wydział Fizyki UW

Tematyka badawcza

 • modelowanie sejsmiczne struktury skorupy ziemskiej
 • analiza danych sejsmicznych i grawitacyjnych
 • szacowanie dokładności modeli geofizycznych

Nagrody i wyróżnienia

 • 2012 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Ważniejsze publikacje

 1. Majdański M., Polkowski M., 2014,
  The uncertainty of 2D models along wide angle seismic profiles,
  Pure and Applied Geophysics, 171, 9, 2277-2287
 2. Majdański M., 2013,
  The uncertainty in layered models from wide-angle seismic data,
  Geophysics, 78, 3, WB31-WB36
 3. Majdański M., 2012,
  The structure of the crust in TESZ area by Kriging interpolation,
  Acta Geophysica, 60, 1, 59-75
 4. Majdański M., Kozlovskaya E., Świeczak M., Grad M., 2009,
  Interpretation of geoid anomalies in the contact zone between the East European Craton and the Palaeozoic Platform - I. Estimation of effects of density inhomogeneities in the crust on geoid undulations,
  Geophysical Journal International, 177, 321-333
 5. Majdański M., Środa P., Malinowski M., Czuba W., Grad M., Guterch A., Hegedus E., 2008,
  3D seismic model of the uppermost crust of the Admiralty Bay, King George Islane, West Antarctica,
  Polish Polar Research, 29
 6. Majdański M., Kozlovskaya E., Grad M. and SUDETES 2003 Working Group, 2007,
  3D structure of the Earth's crust beneath the northern part of the Bohemian Massif,
  Tectonophysics, 437, 17-36
Spis publikacji Zakładu >>>