dr hab. Mariusz Białecki

 
Profesor nadzwyczajny 
Kierownik Zespołu Modelowania Układów Złożonych

 

Zakład Obrazowania Geofizycznego
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64,
tel. +48 22 6915698, fax: +48 22 6915915
email:bialecki@igf.edu.pl


Wykształcenie
1996 – magister fizyki, Zakład Fizyki Matematycznej IFT, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;
2004 – doktor fizyki, Zakład Fizyki Matematycznej IFT UW, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2013 - doktor habilitowany, Zakład Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, Instytut Geofizyki PAN


Zatrudnienie
2001 – 2002 Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego;
2002 – 2003, asystent, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w Białymstoku;
2002 – 2004, asystent, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk;
2004 – 2014, adiunkt, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk;
2014 – profesor nadzwyczajny, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk;


Doświadczenie
Stypendia zagraniczne
01.09.2005 – 31.08.2007 Graduate School of Mathematical Sciences, University of Tokyo, stypendium przyznane przez Japan Society for the Promotion of Science w ramach Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers;


Inne
2004, Institute of Mathematics, Statistics and Actuarial Sciences, University of Kent, Canterbury, Anglia;
2005–2007 Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo, Tokyo, Japonia;
2006, Faculty of Mathematics, Kyushu University, Fukuoka, Japonia;
2007, Department of Applied Mathematics and Informatics, Ryukoku University, Shiga, Japonia;
2008, Graduate School of Mathematical Sciences, The University of Tokyo, Tokyo, Japonia;
Inne aktywności zawodowe:
Od kwietnia 2010 współprowadzący (wraz z doc. dr hab. Z. Czechowskim) Międzyzakładowe Seminarium “MODELE W GEOFIZYCE” w IGF PAN;
Od 2009 roku członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego
od 2010 wybrany na członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej PTGeof.


Zainteresowania:
· modele matematyczne zjawisk geofizycznych
· całkowalne automaty komórkowe
· algebraiczne aspekty układów całkowalnych
· przewidywania trzęsień w oparciu o modele


Wybrane publikacje
Białecki M. and Z. Czechowski (2013) On one-to-one dependence of rebound parameters on statistics of clusters: exponential and inverse-power distributions out of Random Domino Automaton J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013) 014003. DOI:10.7566/JPSJ.82.014003,
Białecki M. and Z. Czechowski (2013) Advances in geophysical processes - Models and methods PREFACE TO THE TOPICAL ISSUE Acta Geophys. 61 (2013) 1323-1324 DOI:10.2478/s11600-013-0160-y,
Białecki M. (2013) From statistics of avalanches to microscopic dynamics parameters in a toy model of earthquakes Acta Geophys. 61 (2013) 1677-1689. DOI: 10.2478/s11600-013-0111-7,
Z. Czechowski and M. Bialecki (Eds.), Topical Issue: Advances in Geophysical Processes - Models and Methods, Acta Geophys. 61 (2013) volume 6, pages 1323-1721.
Z. Czechowski and M. Białecki (2012) Ito equations out of domino cellular automaton with efficiency parameters Acta Geophys. 60, No. 3 (2012) 846-857,
Z. Czechowski and M. Białecki (2012) Three-level description of the domino cellular automaton J. Phys. A: Math. Theor. 45 (2012) 155101 (19pp),
Białecki M. (2012) Motzkin numbers out of Random Domino Automaton Phys. Lett. A 376 (2012) 3098-3100. DOI: 10.1016/j.physleta.2012.09.022,
M. Białecki and Z. Czechowski "Analytic approach to stochastic cellular automata: exponential and inverse power distributions out of Random Domino Automaton"
arXiv:1009.4609
M. Białecki and Z. Czechowski "On a simple stochastic cellular automaton with avalanches: simulation and analytical results" Chapter 5 in V. De Rubeis, Z. Czechowski and R. Teisseyre (Eds.) 'Synchronization and triggering: from fracture to earthquake processes', Springer 2010, pp. 63-75.
Z. Czechowski and M. Białecki "Ito equations as macroscopic stochastic models of geophysical phenomena - construction of the models on a base of time series and analytical derivation" Chapter 6 in V. De Rubeis, Z. Czechowski and R. Teisseyre (Eds.) 'Synchronization and triggering: from fracture to earthquake processes', Springer 2010, pp. 77-96.
M. Białecki "On discrete Sato-like theory with some specializations for finite fields"
RIMS Kokyuroku, 1650 (2009) 154-161.
M. Białecki and J.J.C. Nimmo "On pattern structures of the N-soliton solution of the discrete KP equation over a finite field" J. Phys. A: Math. Theor. 40 (2007) 949-959.
M. Białecki "Towards a dicsrete theory of defects" Chapter 7 in R. Teisseyre, M. Takeo and E. Majewski (Eds.) 'Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects' Springer 2006, pp. 67-76.
R. Teisseyre, M. Białecki and M. Górski "Degenerated Asymmetric Continuum Theory" Chapter 5 in R. Teisseyre, M. Takeo and E. Majewski (Eds.) 'Earthquake Source Asymmetry, Structural Media and Rotation Effects' Springer 2006, pp. 43-55.
R. Teisseyre, M. Białecki and M. Górski "Degenerated mechanics in a homogenous continuum: Potentials for spin and twist" Acta Geophys. Polon. 53, No. 3 (2005) 219-230.
M.Białecki "Integrable 1D Toda cellular automata" J. Nonlin. Math. Phys. Vol. 12, Suppl. 2 (2005) 28-35.
M. Białecki "Integrable KP and KdV cellular automata out of a hyperelliptic curve" Glasgow Math. J. 47A (2005) 33-44.
M. Białecki, A. Doliwa "Algebro-Geometric Solution of the Discrete KP Equation over a Finite Field out of a Hyperelliptic Curve" Commun. Math. Phys. 253 (2005) 157-170.
M. Białecki, A. Doliwa "The discrete KP and KdV equations over finite fields" Theor. Math. Phys. 137 (2003) 1412-1418.
A. Doliwa, M. Białecki, P. Klimczewski "The Hirota equation over finite fields. Algebro-geometric approach and multisoliton solution" J. Phys. A: Math. Gen. 36 (2003) 4827-4839.