dr hab. inż. Michał Malinowski

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Zakładu Obrazowania Geofizycznego

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 798
email: michalm@igf.edu.pl

 

Wykształcenie

2013 stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o Ziemi, IGF PAN
2006 stopień doktora w zakresie nauk o Ziemi, IGF PAN
2000 tytuł mgr w zakresie geofizyki poszukiwawczej, AGH w Krakowie

Zatrudnienie

2013 - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Obrazowania Geofizycznego IGF PAN
2007 - 2008 NSERC Visiting Fellowsip, Geological Survey of Canada (Ottawa)
2006 - 2013 adiunkt w ZSBL IGF PAN
2001 - 2006 asystent w ZSBL IGF PAN

Tematyka badawcza

 • sejsmika refleksyjna
 • tomografia pełnego pola falowego
 • modelowanie sejsmiczne

Projekty

 • Wykorzystanie zawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce, 2013-2015, NCBiR (program Blue Gas), kierownik projektu po stronie IGF PAN.
 • Rozpoznanie wgłębnej budowy geologicznej Polski za pomocą badań sejsmicznych i magnetotellurycznych oraz zintegrowanej interpretacji geologiczno-geofizycznej (PolandSPAN) Etap 1: Skłon platformy wschodnioeuropejskiej, 2012-2013, ION Geophysical, jeden z głównych wykonawców.
 • Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiej, 2012-2015, NCN, kierownik projektu.
 • Integration of geophysical, hydrogeological and geotechnical methods to aid monitoring landslide in Nordic countries: A 4D approach for landslide risk assessment, 2011-2013, Society of Exploration Geophysics, współwykonawca.
 • Rozpoznanie budowy geologicznej i struktury skorupy ziemskiej metodami głębokich sejsmicznych profilowań refleksyjnych oraz refrakcyjno – tomograficzno – refleksyjnego profilowania sejsmicznego na profilu regionalnym zlokalizowanym na obszarze Lubelszczyzny i południowego Podlasia, 2009-2011, Ministerstwo Środowiska, główny wykonawca.
 • Projekt badawczy prac sejsmicznych 2D profilu transkarpackiego granica państwa – Sanok – Józefów metodą refleksyjną i refrakcyjną, dla rozpoznania układu strukturalnego pokrywy osadowej i krystalicznego kompleksu skorupy ziemskiej, 2010-2011, PGNiG S.A, współwykonawca.
 • Advanced imaging of the Flin Flon VMS mining camp geology from processing of the high-resolution multicomponent seismic data, 2009-2011, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - program HOMING, kierownik projektu.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2012 NRCan Departmental Achievement Award, Natural Resources Canada, nagroda zespołowa za udział w projekcie TGI-3
 • 2011 Earth Sciences Sector Team Recognition Award, Natural Resources Canada, nagroda zespołowa za udział w projekcie TGI-3
 • 2010 Nagroda czasopisma „Tectonophysics”, Elsevier, nagroda za artykuł (Malinowski i in. 2005) będący jednym z 50. najczęściej cytowanych w latach 2005-2010.
 • 2010 Stypendium rządu francuskiego, Ambasada Francji w Polsce, stypendium na krótki pobyt badawczy
 • 2009-2011 Laureat programu HOMING, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium dla post-doców wracających z zagranicy
 • 2009 Nagroda im. Prof. K. Rybickiego, Instytut Geofizyki PAN, stypendium dla młodego naukowca za wybitne osiągnięcia w geofizyce
 • 2007 Visiting Fellowship, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, stypendium typu post-doc
 • 2006-2007 Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program START)

Członkostwo w organizacjach

 • EAGE, EGU

Ważniejsze publikacje

 1. M. Malinowski, E. Schetselaar, D. White, 2012,
  3D seismic imaging of volcanogenic massive sulfide deposits in the Flin Flon mining camp, Canada: Part 2 - Forward modeling,
  Geophysics, WC81-WC93.
 2. M. Malinowski, D. White, 2011,
  Converted wave seismic imaging in the Flin Flon mining camp, Canada, 
  Journal of Applied Geophysics, 75, 719-730.
 3. M. Malinowski, S. Operto, A. Ribodetti, 2011,
  High-resolution seismic attenuation imaging from wide-aperture onshore data by visco-acoustic frequency-domain full-waveform inversion, 
  Geophysical Journal International, 186, 1179-1204.
 4. M. Malinowski, S. Operto, 2008,
  Quantitative imaging of the Permo-Mesozoic complex and its basement by frequency domain full-waveform inversion of wide-aperture seismic data from the Polish Basin, 
  Geophysical Prospecting, 56(6), 805-825

Spis publikacji Zakładu >>>