Dorota Olszewska, PhD

ASSISTANT PROFESSOR

phone: +48 12 292 38 19

email: dolszewska@igf.edu.pl

EDUCATION:

 • 2004 - MSc. Eng in environmental geophysics, AGH University of Science and Technology  in Krakow
 • 2008 - Ph.D. of Earth Sciences in geophysics, AGH University of Science and Technology  in Krakow

EMPLOYMENT:

 • since11.2014 - assistant professor, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences

FIELDS OF INTEREST:

 • ground motion prediction equation GMPE,
 •  site effect, amplification, HVSR method,
 •  response spectra,
 •  statistical inference.

PUBLICATIONS:

 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Cielesta S., Urban P., Olszewska D., Lizurek G. (2017), Time-dependent seismic hazard in Bobrek coal mine, Poland, assuming different magnitude distribution estimations, Acta Geophys., doi: 10.1007/s11600-016-0002-9
 • Lasocki S., Olszewska D., Lewiński J. 2008: Monitorowanie oddziaływania na składowisko Żelazny Most sejsmiczności indukowanej działalnością górniczą KGHM Polska Miedź S.A. Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most : 1977–2007 / KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny w Rudnej. — Legnica: Wydawnictwo Studio KZS, [2008] S. 257–272
 • Olszewska D., Lasocki S. 2006: Relacja tłumienia wartości szczytowej przyspieszenia drgań gruntu z uwzględnieniem amplifikacji dla wybranych rejonów obszaru LGOM. W Mat. X Warsztaty Górnicze „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, (Pilecka E. red), Wyd. JGSMiE PAN, 293-307.
 • Olszewska D. 2006: Attenuation relation of acceleration response spectra of ground motion for the Polkowice region. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad Sci.,M-29(395).
 • Olszewska D., Lasocki S. 2004: Application of the horizontal to vertical spectral ratio technique for estimating the site characteristics of ground motion caused by mining induced seismic events. Acta Geophys. Pol, vol.52, No.3, 301-318.
 • Olszewska D., Lasocki S. 2003: Zastosowanie metody HVSR do oceny współczynnika lokalnego wzmocnienia drgań wzbudzonych wstrząsami górniczymi. W Mat. VIII Warsztaty Górnicze „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, (Pilecka E. red), Wyd. JGSMiE PAN, 255-267.
 • Lasocki S., Olszewska D. 2003: Wpływ niejednorodnych efektów lokalnych na dokładność prognozy rozprzestrzeniania się drgań – przykład terenu miasta Polkowic. W Mat.VIII Warsztaty Górnicze „Zagrożenia naturalne w górnictwie” (Pilecka E. red), Wyd. JGSMiE PAN, 113-126.
 • Lasocki S., Olszewska D. 2003: Ocena wpływu lokalnego wzmocnienia na dokładność prognozy rozprzestrzeniania się drgań wzbudzonych wstrząsami górniczymi. Miesięcznik WUG, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 5(105), 23-25.