Daniel Kępski

Doktorant KNOW w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

e-mail d.kepski@igf.edu.pl


wykształcenie:

 

 • 2011-2013 - studia magisterskie, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Kierunek: Geografia, Specjalizacja: Klimatologia
  i Ochrona Atmosfery (praca pt.: „Charakterystyka fizycznych cech pokrywy śnieżnej w Sudetach Zachodnich w sezonie zimowym 2011/2012”)

 • 2008-2011 - studia licencjackie, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Kierunek: Geografia (praca pt. „Znaczenie warunków meteorologicznych w kształtowaniu zasięgu widzialności poziomej”)

 • 2005-2008 - VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego
  we Wrocławiu

pełnione funkcje:

 

 • 07.2013-07.2014 - Uczestnik XXXVI Wyprawy Polarnej PAN – I Meteorolog w Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie

 • 04.2013 - praktyka studencka w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Śnieżce

 • 05.2012 - praktyki studenckie w:

Biurze Prognoz Meteorologicznych IMGW we Wrocławiu

Stacji Pomiarów Aerologicznych IMGW we Wrocławiu

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

członkostwo w organizacjach naukowych:

 • 10.2010-05.2011 - członek sekcji GIS Koła Naukowego Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego

zainteresowania:

 

naukowe: meteorologia synoptyczna, pokrywa śnieżna obszarów górskich i polarnych, pomiary widzialności poziomej

pozostałe: turystyka górska, literatura klasyczna i fantasy, kino europejskie

Prowadzone projekty

 • chihe