Anna Odzimek - zakończone postępowanie nadaniem stopnia dr hab.