Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Szanowni Państwo,

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Zapraszają na publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

 

 

Mgr. Katarzyny Dudzisz

 

która odbędzie się  w dniu 20 września 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

„Paleomagnetic and rock magnetic investigations of the Triassic rocks from Svalbard Archipelago”

 

Promotor:           dr hab. Rafał Junosza – Szaniawski, prof. PAN    IGF PAN, Warszawa

Promotor

pomocniczy:       dr Krzysztof Michalski                                             IGF PAN, Warszawa                            

Recenzenci:        prof. dr hab. Jerzy Nawrocki                                     Państwowy Instytut

                                                                                                              Geologiczny - PIB

     prof. František Hrouda                                              Institute of Petrology and

                                                                                        Structural  Geology Charles

                                                                                        University in Prague

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl


 

Mgr. Daniela Kępskiego

 

która odbędzie się  w dniu 24 września 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro) 

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

„Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na rozkład przestrzenny i dynamikę zmian pokrywy śnieżnej na tundrze w okolicy Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie”

 

Promotor:           prof. dr hab. Krzysztof Migała                  Uniwersytet Wrocławski,

Promotor

pomocniczy:       dr Bartłomiej Luks                                      IGF PAN, Warszawa                            

 

Recenzenci:       dr hab. Robert Bialik                                   Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

    dr hab. Bogdan Gądek                                  Uniwersytet Śląski

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 


 

Mgr. Magdaleny Gwizdały

 

która odbędzie się  w dniu 25 września 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

„Zastosowanie własności magnetycznych osadów glacjalno- morskich do Jakościowej analizy egzaracji lodowca Werenskiolda (SW część Ziem Wedela Jarlsberga, Spitsbergen)”

 

Promotor:           prof. dr hab. Maria Teisseyre- Jeleńska                    IGF PAN, Warszawa

                           dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG                        IO PAN, Sopot                                                

 

Recenzenci:       prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska                         Akademia Górniczo – Hutnicza,

                                                                                                            Wydział Geologii,

               Geofizyki i Ochrony Środowiska

    dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM                  Uniwersytet im. Adama

                                                                                       Mickiewicza w Poznaniu

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 


 

Mgr. Artura Szkopa

 

która odbędzie się  w dniu 02 października 2018 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

„Identyfikacja obszarów źródłowych aerozoli atmosferycznych na podstawie pomiarów parametrów fizycznych aerozoli oraz analizy statystycznej trajektorii wstecznych mas powietrza”

 

Promotor:           dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN         IGF PAN, Warszawa

                                     

Recenzenci:       prof. dr hab. Joanna Wibig                                   Uniwersytet Łódzki

    prof. dr hab. Jacek Piskozub                                  Instytut Oceanologii PAN

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 


 

Mgr. inż. Anny Marii Łobody

 

która odbędzie się  w dniu 08 października 2018 roku o godz. 11:30

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

Temat rozprawy doktorskiej

 

„Wpływ sezonowej zmienności właściwości biomechanicznych wybranych gatunków roślin zakorzenionych w wodach płynących na opory przepływu”

 

Promotor:           dr hab. Robert Bialik                         Instytut Biochemii i Biofizyki PAN                    

Recenzenci:       dr hab. inż. Tomasz Kałuża                Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

     dr hab. inż. Tomasz Tymiński             Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dn. 14.10.2014 r., poz.1383, obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej IGF PAN z udziałem recenzentów i promotora.

 

Prowadzone projekty

  • chihe