Staff

Head:

dr hab. Tomasz Janik, prof. PAN  | Associate Professor

tel.: +48 (22) 6915-784
e-mail: janik@igf.edu.pl

Staff:

dr hab. Wojciech Czuba  | Associate Professor

tel.:+48 (22) 6915-782
e-mail: wojt@igf.edu.pl

dr inż. Monika Dec  | Assistant Professor

tel.:+48 (22) 6915-842
e-mail: monikadec@igf.edu.pl

mgr Edward Gaczyński  | Specialist

tel.:+48 (22) 6915-785
e-mail: edek@igf.edu.pl

tech. Jarosław Grzyb  | Electronics Technician

tel.:+48 (22) 6915-736
e-mail: jgrzyb@igf.edu.pl

prof. dr hab. Aleksander Guterch  | Professor

tel.:+48 (22) 6915-653
e-mail: adgip@igf.edu.pl

mgr inż. Tymon Skrzynik  | Research Assistant

tel.:+48 (22) 6915-782
e-mail: tskrzynik@igf.edu.pl

dr hab. Piotr Środa, prof. PAN | Associate Professor

tel.:+48 (22) 6915-783
e-mail: psroda@igf.edu.pl

mgr inż. Dariusz Wójcik  | Research Assistant

tel.:+48 (22) 6915-788
e-mail: dwojcik@igf.edu.pl

 

Projects