Specjalności badawcze

Sejsmologia, sejsmika litosfery, geofizyka teoretyczna

Fizyka atmosfery

Hydrologia i hydrodynamika

Badania polarne i morskie

Magnetyzm i paleomagnetyzm

Prowadzone projekty

  • chihe