MSc Antoni Kozłowski

Specialist, Hydrology and Hydrodynamics Department

Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences
addres: Księcia Janusza 64, 01-452 Warsaw
phone: +48 22 6915-857, e-mail: antekk@igf.edu.pl

Education

  • 1972 – M. Sc. In Water Engineering (specialization – water management), Sanitary and Water Engineering Faculty, Warsaw University of Technology. Master’s thesis:” The water supply system analysis on example of Lodz Industrial Region”

Employment

  • 1982- Specialist. Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Warsaw. Hydrology and Hydrodynamics Department ( previously Water Resources Department )
  • 1978-1981  Water Management Specialist. Institute of Meteorology and Water Management, Warsaw. Water Management Department
  • 1973-1976 Engineer. Institute of Meteorology and Water Management, Warsaw Water Management Systems Department
  • 1972-1973 Intern. Institute of Water Management, Warsaw. Water Resources Department

Research interests

  • Methods and Computer Algorithms of Control and Decision Support Water Management Systems.
  • Frequency Analysis of  River Flow
  • Computer Hydro- and Pluviometric Data Bases

Publications

Mitosek H. T., Kozłowski A. 2009. Appraisal of Non-Stationary Changes in Maximal Annual Flow Discharges of Polish Rivers (in Polish). R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk s. 289-300
Napiórkowski, J.J., Kozłowski, A., Terlikowski, T., 1999. Influence of Inflow Prediction on Performance of Water Reservoir System, In: Savic, D., Walters, G. (editors) , Water Industry Systems: Modelling and Optimization Applications, 2, Research Studies Press Ltd., p. 39-49
Kozłowski, A., Napiórkowski, J.J., Terlikowski, T., 1998. Use of Reliability Indices in Control Structure Synthesis (in Polish): VII Ogólnopolska Szkoła Naukowa Gospodarki Wodnej, Osieczany k. Myślenic, 6-8 listopada 1996, s. 89-101
Kozłowski, A., Łodziński, A., 1995. Risk assessment in control of reservoir system (in Polish): Kundzewicz, Z.W. (editor) , New Uncertainty Concepts in Hydrology and Water Resources, Cambridge University Press,, p. 293-298
Kozłowski,A., Łodziński A.,1995. The risk in control of water system (in Polish). Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN z. 7  1995 s..165 – 182.
Kozłowski, A., Łodziński, A., 1990. The control of reservoir with regard to the risk- a support system for the reservoir operator (in Polish) Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe I krajowa konferencja naukowa , Wrocław 26-28 czerwca 1990, s. 173-177
Kozłowski, A. 1985. A method of operating inflow forecast design for the storage reservoirs (in Polish) Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka zeszyt 78 p. 103-114
Salewicz, K. A., Terlikowski, T., Bogobowicz, A., Kozłowski, A., Mrówka, E. 1982. Modeling of the Water Management  System of the Upper Silesia Industrial Region for Operational  Control  Purposes (in Polish). R., Kulikowski (red), Zagadnienia modelowania rozwoju kraju ze szczególnym uwzględnieniem środowiska. Konferencja Jabłonna 6-11 października 1980. PWN, Warszawa 1982 s 262-275.
Kozłowski, A. 1981.Model of a long-term forecast of discrete discharge hydrograph (in Polish) Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka zeszyt 59 p. 173-183
Bogobowicz, A., Kozłowski, A., Salewicz, K., 1979. Reservoir releases control during flood period (in Polish), Archiwum Hydrotechniki , Tom XXVI Zeszyt 4 p. 533-558

Projects