Zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dn. 14.10.2014 r., poz.1383, obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej IGF PAN z udziałem recenzentów i promotora.

Szanowni Państwo,

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Mgr. Izabeli Pawlak

która odbędzie się  w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

Temat rozprawy doktorskiej:

Analiza zmienności zawartości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery w województwie mazowieckim’’

 

Promotor:             dr hab. Janusz Jarosławski                            Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk                                          

Recenzenci:         prof. dr hab.  Joanna Wibig                           Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

     prof. dr. hab. Jacek Piskozub                         Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 

 

 

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

Mgr. inż. Andrzeja Górszczyka

która odbędzie się  w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 11:00

w sali 213 (IGF PAN, ul. Księcia Janusza 64, II piętro)

 

Temat rozprawy doktorskiej:

Application of Discrete Curvelet Transform in enhanced seismic imaging and accurate velocity model building

Promotor:                    dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN       IGF PAN                         

Recenzenci:                prof. dr hab.  Andrzej Leśniak                  AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

                                   prof. Alireza Malehmir                              Uppsala University

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece IGF PAN, pok. 6, w godz. 9:00-15:00.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej www.igf.edu.pl

 

 

Prowadzone projekty

  • chihe